Shutterstock

Museforsøk skal hjelpe barn med Downs syndrom

Barn med Downs kan oppnå bedre læringsevne og styrket hukommelse hvis forskere hemmer ett enkelt enzym i hjernen. Det er konklusjonen etter et forsøk utført på mus.

Nye forsøk med mus åpner muligheter for å hjelpe personer som har Downs syndrom.

Barn med Downs har en ekstra kopi av kromosom 21, og syndromet medfører i de fleste tilfellene lavere intelligens og dårligere hukommelse enn normalt.

Downs-enzym svekker hukommelsen og læringen

En gruppe forskere fra University of California i USA brukte forsøksmus med Downs til å undersøke hvordan det ekstra kromosomet påvirker hjernens produksjon av proteiner.

Forskerne fokuserte på området hippocampus, som har med både hukommelse og læring å gjøre.

Det viste seg at musene med Downs hadde en proteinproduksjon som lå 39 prosent lavere enn hos andre mus, og forskerne fant også ut hvorfor.

© Shutterstock

Den lave produksjonen skyldes en slags «kvalitetskontroll» som er innebygget i cellene, som får dem til å senke aktiviteten når de oppdager noe unormalt – i dette tilfellet den ekstra kopien av kromosom 21.

Forskerne zoomet deretter inn på et bestemt enzym som kalles PKR, som er sentralt i kvalitetskontrollen, og motarbeidet det på tre måter.

Oppdagelse skal styrke livskvaliteten

En metode var å senke enzymets aktivitet, en annen var å blokkere det genet som danner enzymet, og en tredje var å gi musene medisiner som øker proteinproduksjonen. Alle de tre metodene virket.

I lærings- og hukommelsestester klarte musene seg bedre enn før behandlingen.

Forskerne understreker at de ikke kan fjerne alle symptomer ved Downs, men de håper oppdagelsen vil føre til legemidler som kan styrke livskvaliteten for barn med Downs.