Shutterstock

Meslinger skader barns immunforsvar

Meslingvirus fremkaller ikke bare sykdom i seg selv, men kan også slette store deler av immunforsvaret og være skadelig på sikt. Det avslører en studie der forskere undersøkte barn både før og etter en meslingepidemi.

En infeksjon med meslingvirus er enda farligere enn vi har trodd.

Viruset framkaller ikke bare sykdom i seg selv, men ødelegger immunforsvaret, slik at kroppen blir mer sårbar overfor alle mulige andre infeksjoner.

Bak oppdagelsen står to forskergrupper fra henholdsvis Harvard University i USA og Wellcome Sanger Institute i England.

Sletter immunforsvarets hukommelse

De to gruppene tok for seg blod fra 83 barn som ble undersøkt flere ganger både før og etter en meslingepidemi i 2013.

78 av barna ble smittet under epidemien, mens bare 5 slapp unna.

De engelske forskerne testet prøvene for innholdet av hvite blodceller som kalles B-celler, som skaper antistoffer mot virus og bakterier.

Infeksjon med meslingvirus kan slette 72 prosent av minnet til immunforsvaret.

© NIBSC/SPL

Antistoffene gjør immunforsvaret i stand til å gjenkjenne og deretter drepe mikrobene.

Resultatene avslørte et drastisk fall i antallet B-celler under infeksjonen.

Harvard-forskerne gikk et skritt videre og lette etter antistoffer i blodprøvene.

Forskere: Vaksiner barna dine

Her viste det seg at meslinginfeksjonen fjernet en stor del av barnas antistoffer mot andre mikrober.

I gjennomsnitt mistet barna om lag 20 prosent av mangfoldet i antistoffene – og noen av dem helt opptil 72 prosent.

Meslingviruset hadde dermed slettet en stor del av barnas immunhukommelse. De fem barna som ikke ble smittet under epidemien, hadde ikke lidd noe tap.

Forskerne mener resultatene gjør det enda viktigere at alle barn blir vaksinert mot meslinger.