Shutterstock
Universel influenza-vaccine

Universell influensavaksine er snublende nær

GODE NYHETER I EN KRISETID: Forskere har i flere tiår strevd med å utvikle en universell influensavaksine som kan beskytte mot alle influensatyper og samtidig håndtere alle mutasjonene til viruset. Nå ser det ut til at gjennombruddet har skjedd.

Selv om influensavaksiner redder liv hvert år, er det flere fallgruver i nettopp denne typen av vaksine.

Hvert år prøver forskere å forutsi hvilke influensatyper som blir dominerende og dermed hvilken vaksine de skal utvikle.

Det er en veldig dyr og tidkrevende prosess som alltid er truet av at influensaen kan mutere midt i sesongen, eller at en ny influensatype plutselig melder sin ankomst. Og i så fall blir vaksinen ubrukelig.

En universell vaksine mot influensa har derfor vært på tegnebrettet i flere tiår – og nå er det gode nyheter.

Den første universalvaksinen er klar til Fase III-forsøk – siste skritt før godkjenning til bruk i befolkningen.

Klinisk forsøk vekker oppsikt

Forskere har ved hjelp av en dataalgoritme funnet fire områder i influensaviruset som ikke varierer på tvers av ulike typer og som heller ikke tilbøyelige til å mutere.

De har derfor utviklet en vaksine, FLU-v, som aktiverer og målretter immunforsvarets T-celler mot proteiner i nettopp de områdene.

Den nye vaksinen har vært gjennom flere kliniske forsøk på mennesker, der det siste vekker særlig oppsikt. Blant 175 testpersoner så forskere et markant økt immunsvar i forhold til placebogruppen. Og det immunsvaret var faktisk målbart hele seks måneder etter vaksinasjonen.

Med de oppløftende resultatene skal Flu-v nå videre til flere forsøk som endelig skal slå fast hvor effektiv den er til å bekjempe de influensavirusene som hvert år smitter millioner av mennesker rundt i verden.