Exit International

Selvmordsmaskin får grønt lys i Sveits

En 3D-printet kapsel som angivelig kan ende livet ditt uten smerter, er nå et skritt nærmere å bli godkjent i Sveits.

Hvis du i framtiden blir lei av livet, kan du kanskje en dag fylle ut et spørreskjema på nettet og 3D-printe din egen kistelignende dødskapsel. Du kan deretter transportere den til et valgfritt sted og ende livet på rolig, fredfylt og verdig vis, med eller uten gjester.

Det er i hvert fall tanken bak det kontroversielle prosjektet Sarco, som nå har fått juridisk belegg for at selvmordsteknologien er i full overensstemmelse med sveitsisk lovgivning.

Døden inntreffer innen ti minutter

Dødskapselen vil i praksis virke slik at den bare kan aktiveres innefra gjennom et videoopptatt samtykke og bare av den personen som har tenkt å gjøre slutt på livet.

Personen svarer på en rekke spørsmål for å bekrefte sin identitet og taster inn en kode som er gyldig i 24 timer. Nå lyser det opp en knapp som endelig kan sette i gang selvmordet.

Deretter fylles kapselen med nitrogen. Det betyr at oksygennivået i kapselen faller til 1 prosent i løpet av 30 sekunder, slik at personen blir bevisstløs.

Døden inntreffer innen ti minutter på grunn av oksygenmangel, angivelig uten at personen verken føler panikk eller kvelningsfornemmelse.

Sarco, aktiv dødshjælp, Venedig

Den ene av de to eksisterende Sarco-prototypene stilt ut i Venezia i 2019.

© Exit International

Kapselen kan være i bruk i 2022

Hjernen bak Sarco er den australske legen og forfatteren Philip Nitschke. Han mener alle har rett til å dø på en kontrollert og fredfull måte.

Nitschke har skrevet en håndbok om selvmord som heter The Peaceful Pill, og er grunnlegger av frivilligorganisasjonen Exit International, som siden 1997 har veiledet om aktiv dødshjelp og assistert selvmord.

Forskjellen på aktiv dødshjelp og assistert selvmord er hvem som til sjuende og sist foretar den dødelige handlingen – en lege eller individet selv.

Det finnes foreløpig to Sarco-prototyper, og den tredje er nå under produksjon i Nederland. Ifølge Nitschke vil selvmordsmaskinen bli tatt i bruk i Sveits i 2022.

Andre fagfolk setter spørsmålstegn ved maskinens evne til å gi en smertefri død, mens noen mener kapselens futuristiske design glamoriserer selvmord.

Hvis du går med selvmordstanker selv, kan du ringe Mental Helse (116 123) eller Alarmtelefonen for barn og unge (116 111).