Shutterstock
Sopper som inneholder psilocybin

Psilocybin skrur av sinnslidelser

Psilocybin er et psykedelisk stoff som finnes naturlig i flere sopper. Stoffet kan ikke bare snu virkeligheten på vrangen. Det kan også brukes til å behandle lidelser som depresjon og angst.

Hva er psilocybin?

Psilocybin er et psykedelisk stoff som opptrer naturlig i mer enn 200 ulike sopparter. Disse soppene kalles også «magiske sopper» fordi de fører til sterke hallusinasjoner som endrer virkelighetsoppfatningen og forvrenger sanseinntrykk.

Psilocybin ble første gang isolert kjemisk i et laboratorium og senere kjemisk produsert i 1958 av den sveitsiske kjemikeren Albert Hofmann.

Albert Hofmann

Den sveitsiske kjemikeren Albert Hofmann syntetiserte både LSD og psilocybin. Han kalte de nye stoffene «medisin for sjelen».

© Philip H. Bailey

15 år tidligere hadde han ved en tilfeldighet syntetisert det psykedeliske stoffet LSD under et rutineeksperiment med soppen meldrøye for det sveitsiske legemiddelfirmaet Sandoz.

Hofmann testet stoffet på seg selv og beskrev rusen som følger: «Det var en følelse av intenst velvære – som om jeg hadde blitt gjenfødt. Livslyst og energi gjennomstrømmet hver eneste fiber av kroppen min. Verden var som skapt på ny.»

Soppen Psilocybe

Soppen Psilocybe azurescens, som bare vokser i kystområdet i de amerikanske delstatene Washington og Oregon, anses for at være den soppen i verden som inneholder mest psilocybin.

© Caleb Brown

Misbruk førte til forbud

Firmaet Sandoz gjorde syntetisert psilocybin og LSD tilgjengelig for forskere til medisinske forsøk på slutten av 1950-årene.

Over de neste årene ble psykedeliske stoffer testet på mer enn 40 000 mennesker bare i USA, og i 1965 var det utgitt over to tusen vitenskapelige avhandlinger om psykedeliske stoffer.

Mange av disse fortalte om gode erfaringer med behandling av angstnevroser og alkoholisme.

5 andre psykedeliske stoffer i naturen

Det var imidlertid ikke bare mennesker med misbruk og psykiske lidelser som inntok psykedeliske stoffer. I 1960-årene ble både LSD og psilocybinsopp en hit blant unge i USA og Europa.

For å komme misbruket til livs innførte USA i 1966 et totalforbud mot psykedeliske stoffer. Samtidig ble kliniske forsøk med psykedeliske stoffer pålagt strenge restriksjoner slik at det ble nesten umulig å forske på dem.

De siste tiårene har interessen for medisinsk behandling med psykedeliske stoffer imidlertid eksplodert. Flere snakker til og med om en «psykedelisk renessanse» og om et mulig paradigmeskifte i psykiatrisk behandling.

Hvordan virker psilocybin?

Skanninger avslører nye mønstre

Psilocybin og andre psykedeliske stoffer stimulerer en spesiell nevrotransmitter i hjernen som kalles serotonin 2A.

Serotonin er et av hjernens viktigste signalstoffer og regulerer alt fra søvn, appetitt og hukommelse til følelsen av velvære og glede.

Når hjernen blir overstimulert av serotonin, slik tilfellet altså er ved inntak av psykedeliske stoffer, endrer det den vanlige måten vi tenker og opplever oss selv og omverdenen på.

Folk som har tatt psilocybin, beskriver opplevelsen som en nedbryting av selvet og en oppløsning av egoet.

I 2016 brukte forskere fra Imperial College London for første gang hjerneskanninger til å visualisere hvordan psykedeliske stoffer påvirker hjernen.

Skanningene viste at psykedeliske stoffer forbedrer kommunikasjonen mellom deler av hjernen som er mindre tilbøyelige til å kommunisere med hverandre.

Samtidig reduserer stoffene kommunikasjonen mellom områder som ofte kommuniserer sammen. Dette kan forklare den tydelige endringen i måten man oppfatter og opplever omverdenen på, ved inntak av psilocybin.

Sopptrip visualisering

Denne visualisering viser koplinger mellom ulike deler av et menneskets hjerne før og etter en sopptrip. Grafikken til venstre (a) viser en normal, frisk hjerne, mens (b) viser en normal, frisk hjerne etter inntak av psilocybin.

© Flickr

Ruseffekten opptrer først 30–45 minutter etter inntak av psilocybin og varer deretter vanligvis mellom fire og seks timer.

Hva kan psilocybin behandle?

Psilocybin kan lindre depresjon

Psilocybin kan lindre og kanskje kurere angst, depresjon, avhengighet, spiseforstyrrelser og Hortons hodepine. I hvert fall viser en lang rekke kliniske forsøk med psilocybin at nettopp disse lidelsene dempes ved inntak av det psykedeliske stoffet.

Folk med alvorlige depresjoner har et nedsatt nivå av signalstoffet serotonin i hjernen, og siden psilocybin sørger for et fyrverkeri av nettopp serotoni, kan det hjelpe mot de mørke tankene.

Pasienter med depressive symptomer har i flere kliniske forsøk beskrevet at de negative tankene sluttet å gå i ring etter inntak av psilocybin. Samtidig opplevde de at var tettere forbundet med seg selv og omverdenen.

Svampe i laboratorium

I kliniske studier utvinner man som regel svært små mengder psilocybin fra soppene og gir dem til pasientene. Dette kalles mikrodosering og gjør at hallusinasjonene uteblir

© Shutterstock

Det mest omfattende forsøket med psilocybin til behandling av depresjon ble foretatt av det britiske bioteknologiselskapet Compass Pathways i 2021. I alt 233 pasienter fra ti ulike land i Europa og Nord-Amerika deltok i forsøket.

Pasientene fikk én dose psilocybin hver, gitt under veiledning av en samtaleterapeut. Dosene varierte i størrelse fra 1 til 25 milligram.

29,1 prosent av de pasientene som fikk den største dosen psilocybin, opplevde en tydelig bedring i sinnslidelsen allerede dagen etter – en bedring som varte i minst tre uker. 24,1 prosent av pasientene opplevde fortsatt en bedring tolv uker etter forsøket.

Aztekerne var høye på psilocybin