Shutterstock

Nesesprayer virker mot alzheimer

Forskere har skapt et overraskende våpen i kampen mot alzheimer. En nesespray med en ny vaksine skal hindre at proteiner klumper seg sammen i hjernen og bryter ned hukommelsen.

Nye forsøk med mus gir håp om at det er mulig å utvikle en nesespray som vaksinerer mot alzheimer.

Et av sykdommens kjennetegn er at såkalte tau-proteiner hoper seg opp i hjernecellene og tar livet av dem, slik at vevet svinner inn.

Forskere fra Kyoto University i Japan har utviklet en vaksine ved å sette gener som koder for tau-proteinet inn i et harmløst virus. Vaksinen ble deretter sprøytet inn i nesene på forsøksmus som er genetisk disponert for å få alzheimer.

Tau-proteinet bremses

Den nye vaksinen kan hindre at tau-proteiner hoper seg opp i hjerneområdet hippocampus.

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Uden vaccine

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Med vaccine

Spray redder hjernevevet

Resultatet var at musene ble flinkere til å utvikle antistoffer som binder seg til tau-proteinene, slik at immunceller kan fjerne dem fra hjernen.

De vaksinerte musene viste seg å produsere dobbelt så mange antistoffer som uvaksinerte mus.

I de følgende 24 ukene kunne ikke vaksinen hindre at musene fikk alzheimer, men ved å observere atferden kunne forskerne fastslå at sykdommen utviklet seg langsommere.

Studier av musenes hjerner viste at opphopningen av tau-proteiner var mindre i området hippocampus, som er sentralt for hukommelsen. Dessuten var tapet av hjernevev 33 prosent mindre enn tapet hos uvaksinerte mus.