Nå kan forskerne masseprodusere blod

Britiske forskere har knekt koden for å produsere kunstig blod i så store mengder at det snart kan redde liv.

BLODMANGEL

Britiske forskere har klart å masseprodusere røde blodlegemer til donorblod.

© The goatman, Shutterstock

Forskere fra University of Bristol i England har nå klart å utvikle en metode for å produsere tusenvis av milliarder av kunstige røde blodlegemer.

Disse helt livsnødvendige cellene kan gjøre slutt på mangelen på donorblod i katastrofeherjede områder og kan tilpasses til pasienter med sjeldne blodtyper.

Blodceller formerer seg i det uendelige

Tidligere metoder var basert på at stamceller utviklet seg til blodlegemer, men forskerne klarte ikke å produsere mer enn 50 000 blodlegemer for hver stamcelle – mye mindre enn det som er nødvendig for å fylle en enkelt blodpose.

Ved hjelp av den nye teknikken låste de britiske forskerne fast stamcellene i et tidlig stadium av utviklingen og fikk dem til å dele seg nærmest i det uendelige.

Når cellene hadde delt seg nok, kunne forskerne til slutt modne dem til ferdige blodlegemer.

Blod blir masseprodusert

Stamceller kan bare dele seg et begrenset antall ganger. Men en ny metode endrer på cellenes natur og får dem til å dele seg i det uendelige.