Yanchang Wei
Mus med unger skapt uten DNA fra en hannmus

Mus føder unger helt uten en far

Jomfrufødsler blant pattedyr har tidligere vært regnet som en umulighet. En forskergruppe har imidlertid klart å skape et kull museunger med bare én forelder gjennom genmanipulerte, ubefruktede egg.

Jomfrufødsler, eller partenogenese, som det heter i biologien, er uvanlig i naturen.

Likevel har noen krypdyr, fisk og snegler klart å formere seg gjennom aseksuell reproduksjon. Komodovaranen er det største dyret der det er dokumentert at hunnenes ubefruktede egg kan utvikle seg til fostre uten tilførsel av sædceller.

Men mennesker og andre pattedyr kan bare formere seg ved at hunnens egg befruktes med hannens sæd.

Nå har en forskergruppe ved Jiaotong-universitetet i Shanghai imidlertid klart å få en mus til å føde et kull unger – kun ved hjelp av ubefruktede egg. Altså helt uten gener fra en hann.

Forskere løser gammelt problem

Når pattedyr formerer seg, blandes DNA fra hannen og hunnen, noe som betyr at ungene får to kopier av hvert gen i arvemassen sin – én fra moren og én fra faren.

Alt etter hvilket kjønn genene stammer fra, er noen av genene skrudd på, mens andre er skrudd av – en prosess som kalles genetisk preging.

Tidligere forsøk med jomfrufødsler har ofte mislyktes nettopp fordi forskerne ikke var i stand til å etterligne denne prosessen.

I det nye forsøket tok de kinesiske forskerne en ubefruktet eggcelle fra en hunnmus med to kopier av hvert kromosom og brukte en spesiell teknikk der de sprøytet et enzym inn i eggcellen som klistret seg til utvalgte punkter på DNA-et.

Dermed var de i stand til å skru av og på ulike gener i den ene delen av kromosomparene og etterligne de kromosomene en hannmus ville bidratt med.

Bare én mus ble voksen

Deretter delte eggcellen seg i to, og forskerne kunne dermed «befrukte» den ene eggcellen med sin egen genredigerte søstercelle. Og det satte fart på den biokjemiske prosessen som fikk egget til å vokse seg til et foster.

Det kinesiske teamet brukte teknologien på 220 ubefruktede museegg, og 192 fostre ble overført til hunnmus. Bare én mus klarte imidlertid å føde unger, og bare én av kullet på tre vokste opp og ble voksen.

Det er ikke første gang vitenskapen har klart å skape nye pattedyr uten en far.

Skal bekjempe alvorlige sykdommer

I 2004 klarte en japansk forskergruppe å skape musen Kaguya uten sædceller eller seksuell reproduksjon. Forskerne brukte to egg. Det ene fikk rollen til et vanlig egg og skulle bære fostret, og det andre skulle imitere en sædcelles bidrag til blandingen av arvemassen. Kaguya var derfor unge av to mødre.

Men i det nye forsøket har det altså for første gang lyktes å befrukte et pattedyr helt uten gener utenfra – og med bare én enkelt forelder.

For mennesker kan oppdagelsen, ifølge forskerne, skape en helt ny forståelse for genetiske sykdommer som oppstår under genetisk pregning.

Og kanskje kan forskernes nye verktøy brukes til å forhindre sykdommer som for eksempel Prader-Willis syndrom, som gjør at barn fødes med utviklingshemming og en konstant sultfølelse, eller Beckwith-Wiedemanns syndrom, som kan føre til økt risiko for kreft hos barn.