Magnet trekker med enorme krefter i en MR-skanner

Når legen ber deg fjerne piercinger før du skal MR-skannes, er det med god grunn. Magneten i skanneren tiltrekker metall med flere hundre kilos kraft.

MR-scanner magnetisme

MR-skanner virker ved på/av-magnet

Støyen fra en MR-skanner har det med å være uutholdelig. Men den er nødvendig når legene skal finne frem til hva du feiler.

De høye lydene skyldes den superkraftige elektromagneten som sitter i skanneren. En MR-skanner virker nemlig ved at magneten slår seg på og av med svært korte intervaller.

I prosessen manipulerer maskinen cellene dine til å peke samme vei når magneten er på. Når den slår seg av, vender cellene tilbake til sin naturlige posisjon og sender samtidig ut en bølge som maskinen kan fange opp.

Støyen i en MR-skanner skyldes magnetisme

Magneten i en MR-skanner påvirker ikke bare kroppen. Også maskinens egne metalliske deler blir påvirket, og derfor støyer det inne i skanneren.

I videoen ovenfor kan du se hvor kraftig magneten er i en MR-skanner og få svar på hvorfor man unngår å skanne personer med eksempelvis pacemakere.

Magnetisme er uunnværlig for det moderne mennesket

Magnetismen gjør ikke bare MR-skanneren mulig, den er også fundamentet for kompasset, elektrisk lys og datamaskiner.

Få orden på det tiltrekkende fenomenet i vår artikkel: