Lydbølger på penis virker bedre enn Viagra

Lydbølger direkte på penis viser gode og langvarige resultater på problemer med potensen. Bølgene virker bedre enn den lille, blå pillen.

lydbølger på penis

I 15 år har den lille, blå Viagra-pillen hevet seg over alle andre legemidler designet til å slå ned på ereksjonsproblemer blant menn – også kalt erektil dysfunksjon og impotens.

På et møte som nylig ble holdt i Den europeiske forening for seksuell medisin (ESSM) i Spania, diskuterte flere forskergrupper de gode resultatene med sjokkbølgeterapi med lavintesitetslydbølger (ESWT) i behandlingen av impotens.

I likhet med Viagra øker terapien blodtilførselen til penis, og behandlingen tyder på å ha en permanent virkning.

Penis får påført lyd

I et forsøk fra 2014 utførte forskere ved Regionshospitalet Viborg et forsøk med lydbølgeterapien. I forsøket deltok 112 menn med impotens, og ingen av dem kunne gjennomføre et samleie uten bruk av medisin.

I fem uker fikk halvparten av mennene en ukentlig behandling der lavintensitetslydbølger ble rettet mot seks steder på penis. Den andre halvparten fikk placebo.

Lydbølgene kan påføres med denne maskinen. Foto: Creative Commons

Etter de fem ukene sa 57 % av mennene som hadde fått lydbølger at de var i stand til å gjennomføre sex med penetrasjon. Bare 9 % av mennene som hadde fått placebo, var i stand til det samme.

Viagra virker bare kortvarig på penis

Lydbølgene øker blodtilførselen til penis ved å fremme dannelsen av nye blodkar i penis. Og behandlingen er full av ekstragevinster ut over et bedre sexliv.

I motsetning til Viagra har ikke lydbølgene bivirkninger som hodepine, hørselstap, svimmelhet og magesmerter. Men best av alt så ser virkningen ut til å være mer langvarig, og menn fra et israelsk forsøk kunne fremdeles utføre penetrasjon seks måneder etter lydbølgeterapien – og sex behøvde ikke lenger å planlegges ut fra en liten pille.