Kunstige hjerter banker for deg

I kampen mot klodens hyppigste dødsårsak, hjertekarsykdommer, står roboter, printere og avansert mekanikk klar til å trå til når syke hjerter gir opp.

I kampen mot klodens hyppigste dødsårsak, hjertekarsykdommer, står roboter, printere og avansert mekanikk klar til å trå til når syke hjerter gir opp.

Ellen Roche/Harvard University