Kunstig hornhinne får blinde til å se

Forskere har utviklet kunstige hornhinner som fungerer like bra som hornhinner fra donorer.

Artificial cornea

Forskere fra Sverige og Canada har utviklet kunstige hornhinner som kan gi blinde og synshemmede synet tilbake. De kunstige hornhinnene virker like bra som de ekte som blir transplantert fra avdøde personer.

Det viser et forsøk der noen kirurger ved universitetet i Linköping for to år siden fjernet skadede hornhinner hos ti pasienter og i stedet implanterte de kunstige alternativene. I dag har alle de ti pasientene et syn som med kontaktlinser er like bra som det ville ha vært hvis erstatningene hadde kommet fra mennesker.

På verdensbasis er det stor mangel på donorhornhinner, og ti millioner mennesker avventer behandling. Derfor er det nå et viktig fremskritt at hornhinnene kan serieproduseres. Dessuten slipper pasientene med kunstige hornhinner å ta immundempende medisiner etter inngrepet. Det er ellers nødvendig etter faktiske transplantasjoner, men medisinen kan ha bivirkninger.