Shutterstock

Kinesiske forskere setter inn menneskegener i aper

Forskere har forsøkt å øke apers intelligens ved å sette inn ekstra gener dem. Andre forskere mener det ikke er etisk forsvarlig – hva synes du?

Hjernene våre tok for mange millioner år siden et stort sprang som innebærer at vi i dag har større hjerner og bedre kognitive evner enn våre nærmeste slektninger, som for eksempel gorillaer og sjimpanser.

Det skilllet har kinesiske forskere nå forsøkt å utligne ved å skape makak-aber med ekstra kopier av genet MCPH1.

Aper fikk bedre hukommelse

MCPH1-genet er veldig aktivt i den første delen av menneskebabyers liv, mens hjernen utvikler seg, og forskere mener det er viktig for hjernens utvikling og for intelligens hos oss mennesker.

Hos aper er ikke genet like aktivt, og derfor satte kinesiske forskere inn ekstra kopier av MCPH1 i arvemassen til elleve makakaper med en spesiell teknikk, der de brukte et virus til å introdusere genet mens apene bare var tidlige fostre.

Fem av apene overlevde og utviklet seg, slik at forskerne kunne teste hjernene deres. De klarte seg bedre og hadde en kortere reaksjonstid enn vanlige makakaper når forskerne testet dyrenes korttidshukommelse.

Det tok også lengre tid enn normalt før de genmanipulerte apenes hjerner var helt ferdigutviklet – slik det er tilfellet hos mennesker.

Forsøk skaper etisk dilemma

Flere andre forskere forholder seg kritisk til apeforsøkene. De mener at de kinesiske forskerne beveger seg i et etisk grenseland.

Aper ligner så mye på mennesker at når vi for eksempel setter inn gener som gjør dem mer menneskelige, må vi revurdere reglene for medisinske forsøk med dyrene, mener forskerne.

Kinesiske forskere har nylig også forsøkt seg med å bruke CRISPR-redigerte gener i mennesker og har klonet aper med alvorlige mentale problemer.