Kan frosk avsløre graviditet?

© Photo by Trevor Cole on Unsplash

I 1940- og 1950-årene ble den afrikanske klofrosken Xenopus laevis brukt ved mange sykehus i Europa og USA til å utvikle noen av de første pålitelige graviditetstestene. I 1930-årene hadde forskerne nemlig opp-daget at urin fra gravide kvinner kunne få klofroskhunnen til å legge tusenvis av egg. En av de fysiologiske endringene som skjer med kvinnen når hun er gravid, er at blod og urin begynner å inneholde hormonet gonadotropin. Det utskilles fra morkaken og det tidlige fosteranlegget for blant annet å hindre at kvinnen avstøter fosteret og får eggløsning under graviditeten. Og det var gonadotropinet som fikk froskene til å legge egg. Etter et utall tester ble klofrosken utgangspunktet for en graviditetstest. Legene injiserte urin fra kvinner i frosken og så etter om den begynte å legge egg før 24 timer var gått. Gjorde den det, var kvinnen høyst sannsynlig gravid. Under laboratorietesten måtte man selvsagt sørge omhyggelig for at det ikke var høyst naturlige faktorer som utløste eggleggingen hos froskene. I 1960-årene ble froskene avløst av tester basert på kjemiske analyser. Men det var gonadotropin som var utgangspunktet – også for de fleste testtypene vi bruker i dag.