Shutterstock
Mann i kunstig koma

Hva er kunstig koma?

Man hører nå og da at legene kan legge en pasient i kunstig koma. Hvordan gjøres egentlig det? Og hvordan kan det hjelpe pasienten?

Hva er kunstig koma?

Kunstig koma er en ekstrem form for totalbedøvelse der legene i det store og hele setter hjernen ut av funksjon, slik at pasienten verken kan gjenvinne bevisstheten eller reagere på påvirkninger.

Under kunstig koma må hjerte-rytmen, blodtrykket og åndedrettet holdes ved like mekanisk eller ved hjelp av medikamenter.

En person kan legges i kunstig koma ved hjelp av bedøvelsesmidler eller ved å kjøle ned kroppstemperaturen til cirka 33 grader. Tilstanden er reversibel, som betyr at legene kan ta pasienten ut av komaen hvis de ønsker å innstille behandlingen.

Kunstig koma gir hjernen ro

Kunstig koma er altså en ytterst kontrollert prosess som gir hjernen ro, og det kan i mange tilfeller være nyttig.

Slik kroppens øvrige deler trenger hvile for å komme seg etter en skade, må hjernen også ha ro for å kunne utbedre skader.

De kan eksempelvis ha oppstått etter manglende oksygentilførsel i forbindelse med en drukningsulykke eller en blodpropp, samt trykk i hjernen som følge av et voldsomt slag mot hodet.

De kan også være forårsaket av en kjemisk ubalanse i hjernens nerveceller etter overdoser av narkotika.

Naturlig koma kan forlenges til kunstig koma

Ofte vil man havne i koma helt av seg selv etter alvorlige ulykker fordi hjernen får så store skader at den ikke lenger kan fungere normalt.

I mange tilfeller er det faktisk til pasientens beste at hjernen forblir komatøs og dermed får fred til å komme seg etter skadene.

Hvis pasienten våkner for tidlig, må hjernen nemlig bruke mye energi og ressurser på å forholde seg til for eksempel sanseinntrykk, bevisste tanker og muskelbevegelser. Det kan forlenge helbredelsesprosessen og noen ganger helt forhindre at hjernen kommer seg permanent etter skadene.

Hjerne i kunstig koma

Her ser vi skanninger av en hjerne som er ved normal bevissthet (t.v.), minimal bevissthet (midten) og i koma (th.)

Hvis legene konkluderer med at det er det beste for en besvimt pasient å holde hjernen helt i ro, kan de altså velge å avverge oppvåkning ved å legge pasienten i kunstig koma.

Senere, når situasjonen synes å være under kontroll – kanskje etter dager, uker eller måneder – kan behandlingen som førte til den kunstige komaen, avsluttes igjen.

Man har imidlertid ingen garanti for at pasienten på det tidspunktet vil gjenvinne bevisstheten.

Hvis hjerneskadene har vært spesielt alvorlige, kan en naturlig komatøs tilstand fremdeles holde hjernen lammet.