Lege vil gi mann ny kropp

En invalid mann vil i 2017 la seg 'halshugge' for å få en ny, velfungerende kropp. Ingen har tidligere forsøkt å flytte et hode over på en annen kropp, men kirurgen bak denne hodetransplantasjon mener at teknologien er moden.

Hodetransplantasjon

I en 36 timer lang operasjon skal 100–150 leger og sykepleiere skjære hodet av en invalid mann og flytte det over på en velfungerende kropp.

Kritikerne mener at nervene i ryggmargen vil få permanent skade og at pasienten vil bli lam. Men kirurgen bak idéen ignorerer advarslene: Den dristige hodetransplantasjonen skal skje i 2017, og hodedonoren sitter allerede klar i kulissene.

En ny kropp er siste utvei

Pasienten som har sagt ja til å være hodedonor, er Valery Spiridonov, en 30 år gammel russisk dataekspert.

Han lider av en sjelden, arvelig sykdom kalt spinal muskelatrofi (SMA type 1). Sykdommen gjør ikke kroppen lam i tradisjonell forstand, men svekker i stedet musklene slik at personen aldri vil kunne gå eller stå.

Men det verste er at også åndedrettsmusklene svekkes slik at personen til slutt kveles.

Valery Spiridonov er langsomt i ferd med å dø, og derfor har han tatt den drastiske beslutningen å skille seg av med den forkrøplede kroppen sin.

Hodetransplantasjon krever raske hender

For å skåne nervene vil kirurgene kutte nervebunten i ryggmargen med en ekstremt tynn kniv.

Dessuten skal de bruke et helt spesielt lim til å spleise nervene igjen slik at hodet og den nye kroppen skal kunne fungere sammen.

Hva mener du? Er transplantasjonen hodeløs eller forsvarlig?

Kirurger har lenge transplantert både armer og ben fra døde over på folk som enten er syke eller er kommet til skade.

Men er hodet og kroppen en annen sak? Mener du at det er forsvarlig å flytte et hode over på en ny kropp? Eller er det uetisk?