Vunjak-Nokakovic/Columbia Enigeering

Griser redder menneskelunger

I et nytt forsøk har forskere brukt kroppen til en gris til å forbedre kvaliteten på donorlunger. Metoden kan sikre at langt flere mennesker på venteliste får transplantert nye lunger.

Overalt i verden er mennesker på venteliste til å motta organer fordi behovet er større enn tilbudet. Problemet forverres av at mange donororganer er i så dårlig stand at legene ikke kan bruke dem.

Lunger er blant de skrøpeligste organene. Når en lunge blir tatt ut av en donor, må legene transplantere den inn i en mottaker innen få timer, fordi den raskt blir svekket utenfor kroppen.

Nå har forskere fra Columbia University i USA funnet opp en metode som både kan holde lungene friske lenger og bringe dem i bedre form. Ideen er ganske enkelt å la en levende gris holde liv i lungene.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Donorlunger låner grisens kropp

En donorlunge kan holde seg lengre og reparere seg selv når den blir koblet til blodomløpet til en bedøvet gris.

Grisen sørger for blodforsyningen

Slanger til og fra blodårer i grisens hals sender renset og næringsrikt blod gjennom lungene.

Respirator gir lungene oksygen

En respirator sørger for at lungene fortsatt forsynes med oksygen, selv om de er utenfor kroppen.

Døde områder vekkes til live

Etter 24 timer har døde hvite områder på lungene blitt røde og kan igjen ta opp oksygen.

Forskerne foretok et forsøk med fem lunger som var kassert fordi vevet i store områder ikke lenger kunne ta opp oksygen. Lungenes blodårer ble forbundet til halspulsåren på en bedøvet gris, som dermed fungerte som lungenes blodforsyning.

Donorlunger er ofte for dårlige til at de kan transplanteres. Men mange av dem kan reddes hvis de forbindes til en grisekropp i et døgn.

© Vunjak-Novakovic/Columbia Engineering

Blodet fra grisen ble underveis til lungene tilført stoffer som demper immunforsvaret, for at lungevevet ikke skulle reagere mot det. Samtidig sørget en respirator for å forsyne lungene med oksygen.

Ble kurert på et døgn

Etter 24 timer var organene som forvandlet. Hvite områder, som tidligere ikke tok opp oksygen, hadde blitt røde, og vevets struktur og oksygenopptak hadde blitt så godt at lungene ville være gode nok til transplantasjon.

Forvandlingen av lungene ses tydelig – fra behandlingen begynner (t.v.), etter 12 timer (i midten) og etter 24 timer (t.h.).

© Vunjak-Novakovic/Columbia Engineering

Før det kan skje, må flere forsøk sikre at det ikke er risiko for overføring av skadelige stoffer fra gris til lunger. Hvis forsøkene går bra, og metoden kommer i bruk, vil den øke antallet brukbare lunger vesentlig.

I dag er bare 28 prosent av donorlungene i USA gode nok til transplantasjon. Forskerne bak den nye teknikken anslår at den kan tredoble det tallet.