Grisen kan gi oss hjertet sitt

Forskerne har to ideer til hvordan vi kan bruke grisen som donor: Vi kan tilpasse grisens organer – eller dyrke menneskeorganer i griser.

Grisen kan gi oss hjertet sitt

Mange av grisens organer minner om menneskets i både form og størrelse, og derfor har forskere lenge undersøkt mulighetene for å bruke griseorganer til pasienter som mangler en menneskedonor.

Problemet ved transplantasjoner fra dyr til mennesker har tidligere vært at organet avvises av pasientens kropp. Dette skyldes de antigenene som ligger innkodet i grisens genom.

Men med den nye genteknologien, som kalles CRISPR-Cas9, er det et realistisk håp om å omgå problemet.

Forskere kan nå behandle grisens celler og dermed deaktivere de genene som koder for antigener.

Antistoffer hos grisen deaktiveres

Et alternativ til å modifisere griseorganer er å dyrke menneskelige organer i griser.

Det gjøres ved hjelp av «induserte pluripotente stamceller». Altså at forskerne tar en celle fra pasienten og omprogrammerer den til en stamcelle – en celle som kan utvikle seg til alle celletyper.

Disse stamcellene bruker den genetiske informasjonen fra pasienten til å skape en kopi av pasientens hjerte i grisen.

Likheten mellom et grisehjerte (t.v.) og et menneskehjerte (t.h.) er så stor at grisehjertet kan tilpasses menneskekroppen.

Likheten mellom hjertet til en gris (t.v) og et menneske (t.h) er så stor at grisehjertet kan tilpasses menneskekroppen.

Stamceller sprøytes inn i grisen

Første skritt er å sprøyte pasientens stamceller inn i et griseembryo – altså et grisefoster i et veldig tidlig stadium.

Embryoet er genmodifisert til å ikke produsere det ønskede organet og er derfor avhengig av informasjonen fra de menneskelige stamcellene.

Dermed unngår man å få et blandet organ.

Deretter implanteres embryoet i livmoren på en purke, og avkommet hennes vil nå vokse opp med et hjerte eller et annet organ som er skapt ut fra pasientens DNA.

Grisen kan bli en viktig donor

Forskerne er optimistiske når det gjelder denne metoden, og prosessen har blitt testet med suksess på mus og rotter.

I 2010 klarte for eksempel en gruppe forskere å dyrke en rottes bukspyttkjertel i mus.

Hvis metoden kan brukes, vil man unngå problemer med immunforsvaret, fordi donororganet har pasientens DNA.

Grisen er faktisk menneskets beste venn

Grisen har ikke bare potensial til å bli hjertedonor, den blir også brukt til å oppklare mordgåter og gi blinde synet tilbake. Du kan lese mer i denne artikkelen: