Forskere kurerer grå stær hos barn

Forskere har kurert 12 kinesiske barn for medfødt grå stær, noe som ellers ville ha gjort dem svaksynte eller blinde. "En av de største bragdene innen regenererende medisin," sier ekspert om den banebrytende stamcellebehandlingen.

grå stær TOP

Ca. 336 000 barn kom til verden med grå stær i 2015.

De risikerer et liv preget av sterkt redusert syn eller total blindhet – men nå er det gode nyheter:

En gruppe amerikanske og kinesiske forskere har gitt 12 kinesiske barn under to år normalt syn med en ny type stamcellebehandling av øyet.

”Det er en av de største bragdene innen regenererende medisin til dags dato (…) Det er vitenskap på sitt beste,” sier stamcelleekspert dr. Dusko Ilic ved King’s College London om resultatet, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature. **## Stamceller helbreder medfødt grå stær

Den sino-amerikanske forskergruppen ved University of California og Sun Yat-sen University har snudd opp ned på måten å behandle medfødt grå stær på.

I stedet for å fjerne øyelinsen og erstatte den med en av plast, noe man vanligvis gjør for å behandle grå stær, har forskerne lykkes med å reparere det skadede vevet rundt linsen med kroppens egne stamceller.

HVA ER MEDFØDT GRÅ STÆR?

SYKDOMMEN: Medfødt grå stær (kongenit katarakt) er en uklarhet i øyets linse som skyldes uregelmessigheter i mønsteret av proteiner som linsen er bygd opp av. Årsakene er ukjente i halvparten av tilfellene, men kan også skyldes infeksjoner under graviditeten, tidlig fødsel og nedarvede genfeil.

Grå stær, bl.a. den medfødte, kan ses som en uklar hinne på linsen.

KONSEKVENS: 4–12 % av blinde og sterkt synshemmede barn i den vestlige verden lider av medfødt grå stær.

BEHANDLING: Til nå har man behandlet medfødt grå stær kirurgisk, men faren for komplikasjoner er stor, og 50% av de behandlede opplever tilbakefall.

Først fjernet forskerne den grå stæren i øyelinsen med et kirurgisk snitt – men uten å skade linsekapselen som ligger som en hinne rundt. Det er avgjørende, for linsekapselen danner såkalte epiteliale stamceller som reparerer skader i linsen.

Ved å manipulere de proteinene som kontrollerer produksjonen av de epiteliale stamcellene, fikk forskerne gjenskapt linsen – men nå uten medfødt grå stær.

”Det er første gang at en hel linse er blitt gjenskapt (…) Og barna har det bra med normalt syn,” sier professor i øyesykdommer Kang Zhang fra forskergruppen til BBC.

Han påpeker at den nye behandlingsformen både heler raskere og er forbundet med langt mindre risiko for komplikasjoner enn den eksisterende. **## Neste mål: Grå stær, grønn stær og AMD

Større forsøk med flere testpersoner skal nå teste de foreløpig svært lovende resultatene av den nye behandlingen av medfødt grå stær.

Men forskerne har også gått i gang med å undersøke om teknikken kan brukes til å forbedre behandlingen av grå stær blant voksne.

Problemet er at stamceller som reparerer øyelinsen blir færre og færre med alderen, og derfor kan den nye metoden vise seg bare å virke hos barn.

Med tiden håper forskerne likevel at kunnskapene om øyets stamceller kan føre til flere gjennombrudd – også innen behandling av grønn stær og øyeforkalkninger (AMD).

Stamceller skal behandle mer enn bare medfødt grå stær

Stamcellebehandling har ikke bare potential for folk med øyesykdommer. Også skjelettskader, Parkinsons sykdom og hjerte-karsykdommer kan kanskje behandles med stamceller om 10–20 år. Les mer her:**