Shutterstock

Genterapi skal gi blinde synet tilbake

Skader på synsnerven som fører til grønn stær, kan ikke repareres i dag, men nå har forskere funnet et enkelt protein som kan utføre trikset.

Forskere fra University of Cambridge har vist at det er mulig å gjenoppbygge synsnerver som har blitt ødelagt.

I museforsøk har de ved hjelp av genterapi aktivert det genet som står for å produsere proteinet protrudin. Det er både involvert i oppbygningen av nervecellers dendritter, som mottar signaler fra øyets synsceller, og i oppbygningen av de såkalte aksonene, som sender signalene videre.

Øyet og synssenteret mister kontakten

Aksonene løper hele veien fra øyets netthinne gjennom synsnerven til hjernens synssenter, som er plassert bakerst i hjernen.

Slik reparerer forskerne synsnerven

Protein gjenskaper synsnerven

Forskere har identifisert et protein som kan få utløperne av nerveceller til å vokse. Dermed kan en ødelagt synsnerve gjendannes.

Ken Ikeda Madsen & Shutterstock

Et gen i cellen aktiveres

Ved hjelp av genterapi aktiverer forskerne et gen i nervecellen som koder for proteinet protrudin. Proteinet vandrer ut til den skaden som har skjedd på cellens akson i synsnerven.

Protein lager en mal

Proteinet danner et slags skjelett som aksonet kan gjenskapes over. Samtidig tiltrekker proteinet alle de molekylene som er nødvendige for å gjenoppbygge aksonets indre og ytre deler.

Cellen får kontakt igjen

Cellens akson gjenoppbygges og vokser hele den lange veien gjennom synsnerven til synssenteret bakerst i hjernen. Dermed gjenskapes kontakten mellom øyets netthinne og synssenteret.

Grønn stær er en av de vanligste årsakene til blindhet hos eldre. Sykdommen skyldes at aksonene blir skadet, og når det først har skjedd, regenereres de ikke fordi proteinet ikke er til stede i utvokste aksoner.

Men ved å stimulere nervecellene til en overproduksjon av proteinet klarte forskerne å få aksonene til å vokse som om nervecellene var helt unge.

Teknologien virker på levende mus

Forskerne dyrket først nervecellene i petriskåler og skar over aksonene med laser. Deretter stimulerte de produksjonen av protrudin, noe som fikk aksonene til å vokse ut igjen.

© Shutterstock

Overtrykk i øyet kan føre til grønn stær

Grønn stær, også kalt glaukom, skyldes at synsnerven fra øyet til synssenteret blir skadet. Den presise årsaken er usikker, men sykdommen er forbundet med at trykket av øyevæske i øyeeplet blir for høyt. Opp mot to prosent av verdens befolkning lider av sykdommen, som finnes i to former:

Åpenvinklet grønn stær

Er aldersrelatert og kommer ofte snikende uten merkbare symptomer. Når pasienten oppdager at synet på det ene øyet er svekket, har skadene på synsnerven ofte hopet seg opp gjennom flere år.

Lukketvinklet grønn stær

Oppstår akutt og rammer som regel mennesker over 40 år med små, langsynte øyne. Synet oppleves i perioder tåkete, og det oppstår smerter over øyenbrynet. Uten behandling kan pasienten bli blind i løpet av få dager.

Da forskerne senere testet teknologien på levende mus med ødelagte synsnerver, fikk de det samme overbevisende resultatet. Aksonene fra nervecellene vokste betydelig i de følgende to ukene.

Proteinet har to funksjoner

Forsøkene viste at protrudin virker på to måter. Det danner først et skjelett som styrer utbyggingen av aksonet og deretter tiltrekker det de nødvendige byggesteinene som trengs til gjenoppbyggingen.

De nye resultatene gir håp om at mennesker, som har blittblindeav grønn stær, kan få tilbake synet ved at aktiviteten til protrudin økes.