Ken Ikeda Madsen

Elektroder i hjernen får blinde til å se bokstaver

Nå kan forskere få blinde til å oppfatte figurer og enkle forme ved å tegne dem rett på overflaten av synssenteret. Teknologien er første skritt mot å skape synssans uten øyne.

En ny teknikk som stimulerer synssenteret i hjernen, kan få blinde til å se bokstaver og andre enkle former. Det er første skritt mot å forbinde et videokamera rett til synssenteret.

Teknologien, som er utviklet av forskere ved Baylor College of Medicine i USA, kan sammenlignes med følesansen vår. Hvis du for eksempel føler avtrykket av en N i håndflaten din, kan du ikke lese bokstaven, men hvis det i stedet tegnes over håndflaten, er det tydelig for deg at det er en N.

Blinde kan «se» en bokstav (t.v.) når elektrodene aktiveres dynamisk – som hvis bokstaven ble tegnet i håndflaten (t.h.).

© Ken Ikeda Madsen

På samme måte kan et sett elektroder som er implantert på synssenteret, skape gjenkjennelige figurer hvis de aktiveres én etter en i en bestemt rekkefølge.

Årsaken er at overflaten av synssenteret er et slags kart, der hvert lille område svarer til et bestemt område av synsfeltet vårt.

Som å se lysende streker

Forskerne testet teknologien på både blinde og seende personer som hadde fått implantert elektroder ved synssenteret i forbindelse med behandlingen av epilepsi.

Elektroder på overflaten av hjernens synssenter tegner enkle former for blinde, som de kan gjengi på en dataskjerm (Beauchamp et al./Cell).

Begge grupper kunne avkode figurene som ble dannet av elektrodene og gjengi dem ved å tegne på en dataskjerm. Personene beskrev opplevelsen som å se lysende punkter eller streker som formet figuren.

Inntil videre er oppløsningen av de formene de blinde kan fange opp, begrenset av antallet elektroder.

Overflaten av hjernens synssenter inneholder omkring en halv milliard nerveceller, og forsøket har bare stimulert en brøkdel av dem.

Forskerne mener derfor at oppløsningen vil bli mye bedre med implantater som inneholder tusenvis av mindre elektroder som sitter tettere sammen.