Shutterstock

Dyrkede celler sender ut hjernebølger

Forskere modnet stamceller til ulike typer av nerveceller som fikk organisere seg i en tredimensjonal struktur, og dermed oppstod små, kunstige minihjerner. Allerede etter to måneder kunne forskerne måle hjernebølger, og etter ni måneder så bølgene ut som de et nyfødt barn sender ut.

For første gang har forskere klart å ta opp hjernebølger fra nerveceller de selv har dyrket. Bølgene minner om de hjernebølger som kan man se hos for tidlig fødte barn.

En forskergruppe ved University of California i USA skapte såkalte minihjerner eller organoider ut fra stamceller som de modnet til ulike typer nerveceller. Cellene fikk organisere seg i tredimensjonale strukturer og utviklet seg gjennom ti måneder til en størrelse på en halv centimeter.

Etter bare to måneder kunne forskerne måle hjernebølger fra organoidene, altså de elektriske utladningene som oppstår når celler sender signaler til hverandre.

Såkalte minihjerner dyrket i laboratoriet sender ut samme bølger som hos et nyfødt barn.

© Muotri Lab/UCTV

Etter fire–seks måneder nådde hjernebølgene et nivå som ikke er sett tidligere fra hjerneceller i laboratoriet, og etter ni måneder lignet de på hjernebølgene forskerne ser når de undersøker hjernen fra for tidlig fødte spedbarn med såkalte EEG-målinger.

Forsøket med minihjernene viser at forskerne kan bruke dem til å studere hvordan menneskehjernen utvikles i fostertilstanden, og hva som kan gå galt når det for eksempel oppstår autisme eller andre medfødte utviklingsforstyrrelser.