Brikke skal erstatte forsøksdyr

En liten brikke med imitert menneskevev kan i framtiden erstatte dyreforsøk og gjøre tester av ny medisin mye mer nøyaktig.

Et nytt forskningsprosjekt under de amerikanske næringsmiddel- og legemiddelmyndighetene jobber nå med å innføre en brikke som skal erstatte dyreforsøk og teste ut nye medisiner mye mer nøyaktig.

© Shutterstock

Den er ikke særlig større enn en tommelfinger og kan revolusjonere måten vi driver forskning på i framtiden.

En liten brikke som er i stand til å imitere menneskelige organer, har nylig blitt en del av et lovende utviklingsprosjekt under de amerikanske næringsmiddel- og legemiddelmyndighetene.

Og det er en metode som kan bety at vi i nærmeste framtid kan teste ny medisin helt uten dyreforsøg og med mye større presisjon.

Etteraper menneskeorganer

Brikken er framstilt som små kanaler av kunstige, gjennomsiktige materialer som kan observeres gjennom et mikroskop.

Når menneskecellene tilføres den kunstige strukturen, begynner de å oppføre seg slik de ville hvis de var plassert inne i kroppen.

Og det betyr at forskerne kan tvinge dem til å imitere nøyaktig hvordan forskjellige menneskelige organer reagerer på nye medikamenter og behandlingsmetoder og samtidig følge utviklingen på nært hold.

Kreftforsøk blir mer nøyaktige

Det kan få avgjørende betydning, ikke bare i forhold til bruk av forsøksdyr, men også i forhold til presisjonen av de testene vi utfører.

For eksempel reagerer en dyrelunge ofte ikke helt på samme måte som en menneskelunge.

Mens for eksempel kreftbehandlinger med immunterapi kan være vanskelige å utføre på dyr, siden de nettopp er designet til å ramme spesifikke proteiner i menneskets immunceller - som to brikker i et puslespill.