Shutterstock

Lokalbedøvelse steder drivhusgasser til hvile

Narkosegass er en overraskende stor klimasynder. Et amerikansk eksperiment viser at det er en enorm klimagevinst å legge om til lokalbedøvelse i stedet for full narkose.

Vi er vant til å tenke at den globale oppvarmingen skyldes karbondioksid fra fabrikker og metan fra kuer.

Men faktisk spiller narkosegasser en overraskende stor rolle.

I USA står helsevesenet for mellom 5 og 10 prosent av de samlede utslippene av drivhusgasser, og narkosegasser som lystgass og desfluran utgjør halvparten av dette.

Kutt svarer til 3 millioner oppladede smarttelefoner

Et eksperiment på Hospital for Special Surgery i New York i USA har vist hvor store mengder det faktisk dreier seg om.

I 2019 la sykehuset om praksisen og utførte så mange hofte- og kneoperasjoner som mulig med lokalbedøvelse i stedet for full narkose. I løpet av året ble det utført over 10.000 slike operasjoner, og bare 4 prosent foregikk under full narkose. Vanligvis er det tallet 75 prosent.

Facaden på Hospital for Special Surgery ud til vandet på Manhattan i New York

Hospital for Special Surgery i New York er et av USAs ledende kirurgiske sykehus og har redusert bruken av full narkose med 95 prosent innen hofte- og kneoperasjoner på et år.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Sykehuset har spart utslipp av drivhusgasser som svarer til 12 000 kilo kull eller 3 millioner fullt oppladede smarttelefoner.

Potensialet ved å legge om til lokalbedøvelse i stedet for narkose er med andre ord betydelig.

Lystgass er ingen klimavits

Når en operasjon utføres med narkosegass, blir bare 5 prosent av gassen tatt opp av pasientens kropp. Resten havner direkte i atmosfæren, der den gjør stor skade.

Narkosegassen N2O – eller lystgass på folkemunne – kan bli værende i atmosfæren i opptil 114 år, og den gjør skade på ozonlaget og bidrar til den globale oppvarmingen.

Faktisk står lystgass ifølge noen utregninger for opp mot 3 prosent av de samlede årlige utslippene i USA.

Narkosegasser har generelt en mye større drivhusgasseffekt enn CO2. Visse gasser er opptil 2000 ganger verre.

Lokalbedøvelse er ikke bare bra for klimaet. Det gir også raskere restitusjon etter operasjoner og mindre tid tilbrakt ved sykehuset per pasient. Derfor er teamet bak eksperimentet i New York ganske tydelige i sin konklusjon: Legg om så mye som mulig til lokalbedøvelse – nå.