Psoriasis

Vidundermiddel kurerer psoriasis

Over 200 millioner mennesker lider av hudsykdommen psoriasis, og så langt har det vært umulig å kurere den. Det gjør et nytt legemiddel noe med.

Fæle røde utslett og hud som drysser av kroppen. Over 200 millioner mennesker lider av den autoimmune sykdommen psoriasis.

Blant de som er rammet, er sykdommen ofte forbundet med skam og redusert livskvalitet, og den kan føre til depresjon, hjertesykdom og diabetes.

Sykdommen, som er kronisk, kan holdes nede, men det har ikke eksistert noen måte å kvitte seg med den. Det gjør en ny kur noe med.

80 prosent blir friske

Psoriasis skyldes at hvite blodlegemer angriper hudcellene i et bestemt område. Det får hudcellene til å dele seg mye raskere enn normalt, noe som fører til for mye hud og til utslett.

Det nye legemiddelet, som har fått navnet ixekizumab, stanser de hvite blodlegemenes angrep på hudcellene.

Kuren, som gis som en sprøyte en gang i uken, har i kliniske forsøk på mennesker vist seg å være svært effektiv: Omkring 80 prosent av forsøkspersonene ble kurert for lidelsen.

Kommer snart til Europa

Det amerikanske legemiddelverket, FDA, har allerede godkjent stoffet, som nettopp er lansert på det amerikanske markedet under navnet Taltz.

Snart vil middelet gjøre sitt inntog i Europa. Storbritannia har nettopp godkjent det, og britene får mulighet til å kjøpe det fra 1. juli.

Det er også noen bivirkninger ved behandlingen: færre hvite blodlegemer, soppinfeksjoner og inflammatoriske tarmsykdommer.