Shutterstock
overvægt, injektion

Slankemedisin gir varig vekttap

I Europa har en av seks personer alvorlig overvekt. Et nytt preparat kan bringe kroppsvekten ned i normalområdet og dermed hindre følgesykdommer.

Legemiddelfirmaet Novo Nordisk har nettopp fått godkjent et nytt legemiddel som kan bli starten på en helt ny epoke i kampen mot overvekt.

En ukentlig innsprøyting med preparatet Wegovy reduserer pasientens appetitt, og resultatene er gode:

Forsøksdeltakere har mistet 17–18 prosent av kroppsvekten, og den har holdt seg nede gjennom hele forsøksperioden på 68 uker.

Wegovy er nå godkjent i USA til overvektige personer som samtidig har sykdommer som type 2-diabetes eller økt blodtrykk.

Og med den amerikanske godkjenningen er preparatet på vei ut i verden, der fedme og overvekt er et stort helseproblem.

650 millioner mennesker har alvorlig overvekt. På verdensbasis er dermed flere rammet av fedme enn av underernæring.

I USA har mer enn hver tredje person en BMI på over 30 og kategoriseres derfor som «alvorlig overvektig». I Europa er «bare» omkring 15 prosent av befolkningen i denne kategorien, men andelen er stigende.

Ved å redusere kroppsvekten med 5–10 prosent hos overvektige og alvorlig overvektige personer reduseres risikoen for hjerte-karsykdommer markant, og det er her det nye legemiddelet kan bli effektivt.

Wegovy virker ved å etterligne hormonet GLP-1, som påvirker de sentrene i hjernen som regulerer appetitt. I forhold til andre preparater på markedet gir Wegovy et vekttap som er to–tre ganger så stort, og vekttapet ser ut til å fortsette så lenge behandlingen fortsetter.

Akkurat som med for eksempel blodtrykksmedisin, er det meningen at behandlingen med Wegovy skal være kontinuerlig.

Det «nye» preparatet er for øvrig ikke helt nytt. Det virksomme stoffet i Wegovy heter semaglutid, og det ble i 2017 godkjent til behandling av type 2-diabetes. Dessuten holder det nå på å bli testet som et middel mot demenssykdommen alzheimer.