Shutterstock
Vacciner fører ikke til autisme

Massiv studie: Vaksine gir IKKE autisme

Det er absolutt ingen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Det blir slått fast i en omfattende studie fra danske Statens Serum Institut. Dermed er det håp om at 20 års feilinformasjon og ubegrunnet frykt – basert på en forfalsket vitenskapelig rapport – endelig kan utryddes.

Danske Statens Serum Institut (SSI) har nettopp offentliggjort den mest omfattende studien av MMR-vaksinen og autisme noensinne. Og konklusjonen er krystallklar: Det er absolutt ingen sammenheng mellom vaksinasjonen og autisme.

Forskergruppen baserer resultatene på studier av hele 657 461 barn, fulgt fra 2000 til 2013.

6517 av barna fikk diagnosen autisme, men andelen var ikke høyere i gruppen som hadde fått MMR-vaksinen.

«Autisme forekom like hyppig iblant de barna som hadde blitt vaksinert. Derfor må vi konkludere med at MMR-vaksinen ikke gir økt risiko for autisme», sier seniorforsker Anders Hviid.

WHO har plassert de såkalte vaksineskeptikerne på listen over de 10 største truslene mot menneskeheten i 2019. www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

Svindel skapte frykt

Den feilaktige koblingen mellom MMR-vaksinen og autisme skyldes et engelsk forskningsprosjekt fra 1998, der tolv barn ble undersøkt av et team med legen Andrew Wakefield i spissen.

Senere har forskningen hans blitt tilbakevist, og studie etter studie har motbevist at det er en sammenheng mellom vaksinen og autisme.

De nye resultatene fra Statens Serum Institut står altså ikke alene.

Faktisk kunne samme institutt allerede i 2002 offentliggjøre resultatene av en stor studie av 537.303 barn med nøyaktig samme konklusjon: Det er ingen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme.

Likevel har frykten for autisme bitt seg fast i store deler av den vestlige verden – ikke minst drevet fram av kjendiser som er aktive på sosiale medier.

Konsekvensen har blant annet vært at antallet meslingtilfeller i Europa er tredoblet innen det siste året.

Derfor må vi konkludere med at MMR-vaksinen ikke gir økt risiko for autisme Seniorforsker Anders Hviid, SSI

En liten svindel med stor effekt

1998 - Løgnen fødes

På trappen foran Londons Royal Free Hospital offentliggjør en gruppe forskere med lege Andrew Wakefield i spissen de sjokkerende resultatene av to års forskning: Det er en direkte sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme hos barn.

Den offisielle rapporten publiseres året etter i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Studien har undersøkt tolv barn som en casestudie, noe som vil si at rapporten og resultatene bygger på utvalgte testpersoner som intervjues, undersøkes og testes ut fra en allerede definert teori – i dette tilfellet at MMR-vaksinen bidrar til autisme.

Fra første stund møter metodene, resultatene og konklusjonene omfattende kritikk i vitenskapelige kretser.

2002 - Frykten sprer seg

Bare fire år senere slår en britisk studie fast at «nesten 50 prosent av de praktiserende legene melder om foreldre som uttrykker motvilje mot å la barna sine bli vaksinert».

En av årsakene er alle kjendisene, spesielt fra underholdningsbransjen, som kaster seg inn i kampen mot vaksiner.

Blant dem mer prominente er:

Donald Trump

Jim Carrey
Robert De Niro
Jenny McCarthy
Kirstie Alley
Alicia Silverstone
Charlie Sheen

2004 - Støtten forsvinner

10 av de opprinnelige 13 medforfatterne av Wakefields rapport trekker støtten til resultatene tilbake.

Det gjør de i en artikkel i The Lancet under overskriften «Retraction of an interpretation». De mener rapporten ikke støtter konklusjonen til Wakefield.

2007 - Nettet strammes rundt Wakefield

De engelske myndighetene for pasientsikkerhet, General Medical Council, innleder en offisiell granskning av tre av legene som sto bak studien fra 1998 – inkludert Andrew Wakefield.

Bakgrunnen er blant annet avsløringer av forfalskede forsøksdata og økonomiske egeninteresser koblet til Wakefields forskning.

Wakefield forlater England og slår ned seg i Texas.

2010 - Dømt "uhederlig" og fratatt retten til å praktisere medisin

Etter tre års granskning – i januar 2010 – har GMC konklusjonen klar:

De tre leger er skyldige i vitenskapelig uredelighet; Wakefield har «misbrukt sin posisjon», oppført seg «uetisk», «uansvarlig» og «uhederlig».

Wakefield og en annen lege fratas retten til å praktisere medisin i England.
'

© Shutterstock

2010 - Wakefields resultater trekkes tilbake

Kort tid etter at GMCs konklusjoner blir kjent, trekker The Lancet tilbake den opprinnelige artikkelen.

«Lancet 12», som artikkelen nå er døpt, fjernes fra The Lancet, men tidsskriftet ikke ferdige med Wakefield.

Til New York Times forklarer redaksjonen artikkelen blant annet blir trukket på grunn av Wakefields hemmeligholdte økonomiske interesser:

«En del av utgiftene til dr. Wakefields research ble betalt av advokater for foreldre som hadde til hensikt å saksøke produsentene av vaksinen. Wakefiled hadde dessuten i 1997 patentert en alternativ meslingvaksine som ville få stor suksess hvis den eksisterende kombinasjonsvaksinen ble trukket tilbake eller brakt i miskreditt.»

2019 - Enorm studie pulveriserer myten

Det danske Statens Serum Institut offentliggjør for andre gang en massiv studie av sammenhengen mellom MMR-vaksinen og autisme. Og for andre gang er konklusjonen klar: Det er ingen sammenheng.

Den danske forskergruppen baserer resultatene sine på studier av 657.461 barn fulgt gjennom elleve år.