Shutterstock
Dyrlege med sprøyte i fjøs

Hvorfor heter det vaksine?

Hvorfor heter det «vaksine», og hvem laget den første?

En av legevitenskapens største oppfinnelser er oppkalt etter en kusykdom.

På 1700-tallet herjet koppeviruset i Europa og tok opp mot 400 000 menneskeliv i året. Folk var desperate etter en behandling. Blant bønder spredte det seg et rykte om at budeier som ble smittet av kukopper – en mildere infeksjon –, ikke ble rammet av den dødelige varianten.

I 1796 bestemte den engelske legen Edward Jenner seg for å prøve ut om det kunne være noe i ryktet, ved å stikke en nål i armen på en åtte år gammel gutt. Nålen var satt inn med puss fra blemmene til en budeie som var smittet av kukopper.

Da gutten senere ble utsatt for kopper, utviklet han ingen alvorlige symptomer.

Jenner gjentok eksperimentet på en rekke forsøkspersoner, og i 1798 konkluderte han med at kukoppeinfeksjon beskyttet mot kopper.

Vacca er latin for ’ku’

Den nye behandlingsformen ble oppkalt etter nettopp kukoppeviruset.

Det latinske ordet for ku er vacca, og kukoppeviruset ble derfor kalt vaccinia eller variolae vaccinae.

Selv om Jenner har fått æren for oppfinnelsen av vaksinen, har prinsippet blitt brukt lenge før hans tid; for eksempel beskriver 3000 år gamle indiske og kinesiske kilder hvordan leger immuniserte folk ved å infisere dem med små mengder virusmateriale.