Hvordan virker en stivkrampevaksinasjon?

Når man blir bitt av et dyr, må man som regel få tatt en stivkrampevaksinasjon. Hvordan virker den egentlig?

Stivkrampe skyldes infeksjon med en bakterie som utskiller et bestemt giftstoff. Giften lammer musklene og kan i verste fall stanse åndedrettet. Disse bakteriene finnes i jord og skitt, og infeksjonen skjer gjennom sår, stikk og bitt. Som alle vaksiner inneholder stivkrampevaksine en svekket utgave av giftstoffet. Dermed blir kroppen stimulert til å danne antistoffer. Nesten alle nordmenn blir vaksinert som barn, og deretter er de immune i mange år. Generelt bør man imidlertid vaksineres på ny hvis man får et forurenset sår eller blir bitt.