Shutterstock
Kvinne i respirato

Hva er en respirator?

Når luftveissykdommer setter lungene under press, kan en respirator redde liv.

Hva er en respirator?

En respirator er en spesiell maskin som hjelper alvorlig syke mennesker med å trekke pusten og sørge for oksygen i blodet. Respiratoren blir derfor brukt til å behandle luftveissykdommer som for eksempel KOLS og alvorlig lungebetennelse.

Respiratoren har den siste tiden kommet i søkelyset fordi den også kan hjelpe de koronapasientene som havner på intensivavdeling.

Respirator behandler akutt lungesvikt

Behovet for respirator oppstår når koronavirus brer seg til de fint forgreinede nedre delene av lungene, de såkalte alveolene, der utvekslingen av gasser med kroppen finner sted.

Alveolenes reaksjon på infeksjonen er å skille ut væske og celler som en del av kroppen immunrespons. Selv om de er med på å bekjempe sykdommen, kan de til syvende og sist kvele pasienten fordi de hindrer at oksygen beveger seg fra lungene til blodet, og CO2 i å passere den andre veien.

De hardest rammede koronapasientene kan derfor utvikle den livsfarlig tilstanden akutt lungesvikt (ARDS), der behandling med respirator er nødvendig.

pasient-i-respirator
© Shutterstock

Slik virker en respirator

En respirator hjelper alvorlige syke pasienter med å trekke pusten og sørge for oksygen i blodet.

Systemet fanger opp oksygenproblemer

Tegnene på akutt lungesvikt er åndenød samt redusert oksygennivå og økt CO2-nivå i blodet.

Pasienten får bedøvelse

Skal pasienten i respirator, er det under bedøvelse og en sprøyte med muskelslappende middel.

Oksygenslange innføres

En slange føres inn gjennom munnen og ned i luftrøret – legene sier at blir pasienten blir intubert.

Respirator støtter pusten

Slangen sluttes til respiratoren, som presser varm og ekventuelt ekstra oksygenrik luft i pasientens lunger.

Bivirkninger ved respirator

Hos noen pasienter kan en respirator gi skader på pasientens allerede pressede lunger. Det kalles VILI eller ventilator-induced lung injury.

Forskere har påvist minst fire måter som pasienter risikerer å ta skade av respiratoren på. Det skjer for eksempel ved såkalt barotrauma, når det økte trykket i luften skader de minste luftrommene i lungene – de såkalte alveolene.

I verste fall kan VILI forverre pasientens alvorlig tilstand og medføre døden.

Risikoen for VILI øker av at pasienter med for eksempel koronavirus ligger lenge i respirator, i gjennomsnitt ti dager og noen ganger mye lenger.

Oversikter over dødsraten for koronapasienter i respirator varierer mye på tvers av sykehus og land. Variasjonen dekker antagelig dels ulike tilnærminger til bruk av respirator, men også i høy grad forskjeller i hvordan tallene samles inn. Og uten respirator ville en enda større prosentdel antagelig miste livet.