Engelsk domstol tvinger mor til å la barna bli vaksinert

En britisk mor til to gutter må ifølge retten la barna få vaksiner. Dommeren legger blant annet vekt på at moren ikke kunne finne en eneste lege som ville støtte henne.

vaksiner

Retten fant ingen juridiske eller medisinske argumenter for å la kvinnen nekte sine barn å bli vaksinert.

© Shutterstock / Thinglass

– Det er trist at moren mener denne dommen er urettferdig, men mitt objektive ansvar er å vurdere hva som er til beste for barna.

Dommer Mark Rogers vaklet ikke da han avsa dom i en skjellsettende sak om retten til å nekte å vaksinere sine barn. Det skriver den engelske avisa The Telegraph.

En britisk mor tvinges derfor til å la sine to gutter motta standardvaksiner mot blant annet polio, meslinger, hjernehinnebetennelse og difteri.

Stoler ikke på legene

Barnas far hadde gått rettens vei for å omgjøre morens beslutning om å hindre at barna vikk vaksiner, og i retten forklarte hun at hun ikke stoler på at vaksiner er sunne.

Kvinnen argumenterte for at hun og barna er veganere, og at hun derfor kun lar dem innta «naturlige produkter» for å holde kroppene deres «så giftfrie som jeg kan».

– Ingen vaksiner er veganske, og ingen leger tør å kritisere vaksiner, for da mister han eller hun jobben, uttalte hun i retten.

– Det er unaturlig å bli injisert med metalliske stoffer, og som veganer går det imot alt jeg tror på å la mine barn bli injisert med noe som er dyrket på animalske celler eller testet på dyr.

Til beste for barna

Men retten forkastet kvinnens argumenter og la blant annet vekt på at hun ikke kunne dokumentere sine påstander – eller finne en lege til å støtte opp om sine synspunkter.

I stedet avsa landsretten en dom som kan få vidtrekkende konsekvenser:

Å nekte sitt barn vaksiner er ikke til beste for barna – og ulovlig.