4 sykdommer vi kan behandle med cannabis

Forskere har oppdaget at cannabis kanskje inneholder den nye kuren mot alvorlige sykdommer som sklerose og alzheimer. Stoffet viser også potensial til å dempe symptomene på en lang rekke andre lidelser.

© BestStockFoto, Shutterstock

En rekke europeiske land, blant annet Danmark, Tyskland og Nederland, har allerede innført medisinsk cannabis under ulike restriksjoner, og stadig flere land tillater testing av stoffet i medisinske forsøk.

Forskernes nyeste studier avslører det store potensialet i den kontroversielle planten, og snart kan spesialdesignede cannabismidler kanskje kurere alvorlige sykdommer helt uten bivirkninger.

1. Demens/alzheimer

Glemsomhet og hukommelsestap er konsekvensene for 47 millioner mennesker på verdensplan som er angrepet av demens eller alzheimer.Proteinet beta­amyloid klumper seg sammen i hjernecellene og skaper en dødelig betennelse.

Men i laboratorietser det ut til at det euforiserende molekylet fra cannabis, THC, kan beskytte syke hjerneceller mot alzheimer. Når forskerne drypper THC i petriskåler med hjerneceller påført demens, får stoffet hjernecellenes klumper av protein til at gå i oppløsning, og betennelsen i cellene forsvinner.

Hvis THC viser seg å ha samme helbredende virkning på demensrammede hjerneceller i syke mennesker som stoffet har i laboratoriet, kan cannabisstoffet kanskje kurere sykdommen helt.

2. Kreft

Kvalme og smerter er bare noen av bivirkningene ved cellegift, men cannabis har en positiv virkning på begge disse plagene.

Foreløpig er der ikke nok vitenskapelige beviser på at stoffet THC har en direkte effekt på selve kreften, men fordi THC er smertelindrende og øker appetitten, hjelper stoffet kreftpasienter med å gjenvinne styrke etter den tøffe cellegiftbehandlingen.

Derfor virker kombinasjonen av cellegift og medisinsk cannabis som den mest effektive behandling mot en av vår tids store svøper.

3. Multippel sklerose

Pasienter med multippel sklerose (MS) lider av muskelstivhet, kramper og smerter fordi nervesystemet langsomt blir brutt ned.

Munnsprayen Sativex, som inneholder THC og cannabidiol fra cannabisplanten, er blitt godkjent til behandling av disse symptomene. Forsøk viser at den forsinker utviklingen av den kroniske sykdommen, bedrer bevegeligheten og reduserer svekkelsen av sentralnervesystemet.

4. Tourettes syndrom

Et plutselig slag med hånden, underlige grimaser og upassende utrop er hverdagen for folk med Tourettes syndrom. De ufrivillige sammentrekningene i muskulaturen og de ufrivillige lydene er også kjent som tics.

Forskerne vet fortsatt ikke hva som forårsaker Tourettes syndrom. Derfor er det heller ikke funnet noen god behandling av sykdommen.

I forsøk virker det imidlertid som at THC gir pasientene færre verbale og fysiske tics, men man kan fortsatt ikke forklare vitenskapelig hvorfor dette skjer.