Hyperaktivt senter får oss til å stamme

To hjernesentre styrer taleevnen. Går samarbeidet mellom dem skeis, begynner vi å stamme.

Her styres talen vår
© Anatomography

Omkring én prosent av alle voksne stammer. Og nå holder forskerne på å oppklare hvorfor.

Flere studier tyder på at stamming skyldes en forstyrrelse i samarbeidet mellom to hjernesentre som er plassert på hver sin side av pannelappen.

I venstre hjernehalvdel styrer senteret talebevegelser, mens det tilsvarende senteret i høyre hjernehalvdel hemmer talen.

Nå har forskere ved Max Planck-instituttet i Tyskland hjerneskannet stammere som forestilte seg at de uttalte månedsnavn.

En kontrollgruppe ble bedt om å gjøre det samme. Resultatene viste at det hos stammende oppsto hyperaktivitet i det høyre hjernesenteret, som hemmet aktiviteten i det venstre.

Hos ikke-stammende var aktiviteten langt mer balansert.

Fant synderen

Forklaringen på stammingen må derfor antagelig ligge i høyre hjernehalvdel. Skanningene avslørte også at stammerne hadde en spesielt aktiv bunt nervetråder som starter fra det høyre hjernesenteret.

Jo mer en forsøksperson stammet, desto høyere var aktiviteten i nervebunten.

Med stor sannsynlighet er det nettopp disse nervetrådene som bringer hemmende signaler fra høyre til venstre hjernehalvdel, og som derfor er årsaken til stammingen.