Hvorfor virker cannabis smertestillende?

Hampplanten inneholder masse stoffer som forstyrrer hjernecellenes kommunikasjon. Derfor kan de også blokkere visse følelser.

cannabis

Det aktive stoffet i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC), knytter seg til reseptorer i hjernen og påvirker nevronenes innbyrdes kommunikasjonsmetode. Disse reseptorene er tallrike i de områdene av hjernen som har med velvære, hukommelse, læreevne, konsentrasjon, bevegelse, koordinering og følelser å gjøre.

Stoffet ligner noen av hjernens naturlige signalmolekyler, såkalte endocannabinoider, som balanserer styrkeforholdet mellom alle nervesignalene som farer gjennom hjernen.

Er man tynget ned av bekymringer, kan enten naturlige endocannabinoider eller THC i cannabis flytte litt av hjernens fokus bort fra bekymringene og i stedet gjøre oppmerksom på mer dagligdagse ting slik at man slapper mer av.

Men stoffene virker på mange andre måter også, og mange av dem har medisinske perspektiver som pasienter har utnyttet i århundrer ved å røyke cannabis, og som legene nå i økende grad utnytter.

Cannabis er bra for kreftpasienter og giktpasienter

Gikt- og kreftpasienter har glede av stoffets smertelindrende virkning mens den appetittstimulerende og kvalmereduserende effekten er til gagn for pasienter som får cellegiftbehandling og mister appetitten og får problemer med å holde vekten.

Ulempen ved bruk av cannabis som legemiddel går imidlertid ut på at man ikke kan fraseparere de forskjellige effektene, og noen pasienter er derfor blitt ”høye” som en utilsiktet bivirkning. Men forskere har nettopp oppdaget at THC har to separate virkningsmekanismer.

Den ene gjør at man blir ”høy”, den andre døyver smerte. Derfor holder forskerne på med å utvikle stoffet til et effektivt og bivirkningsfritt smertestillende middel.

Her påvirker cannabis hjernen

brain scan

Brukt medisinsk kan cannabis lindre smerter, stimulere appetitten, redusere kvalme og virke muskelavslappende. Det skyldes at cannabis blant annet knytter seg til reseptorer i hjerneområdene hjernestammen, hypotalamus og lillehjernen.