Shutterstock

Hvorfor har apotekene en slange som symbol?

Slangen som snor seg rundt en stokk, er symbolet til den greske guden for legekunst, Asklepios, og har vært legekunstens symbol i mer enn 2500 år.

Slangen er ikke giftig og tilhører arten Coluber longissimus. For oldtidens grekere var slangen et symbol på sunnhet og evig ungdom, og dermed helbredelse. Asklepios er egentlig en halvgud; han er sønn av guden Apollon og den jordiske Koronis.

Det verserer forskjellige historier om ham i gresk mytologi, blant annet at Apollon drepte Koronis av sjalusi, og at Asklepios derfor vokste opp hos kentauren Cheiron. Han fikk senere flere barn, blant annet to som opptrer som leger i Homers Iliaden.

Det er flere templer for Asklepios i Hellas. Det eldste og mest berømte er i Epidauros på Peloponnes, et annet på øya Kos. Folk valfartet til templene, og mens de sov i søylehallene, skal guden ha latt dem drømme behandlingene de trengte.

De syke ofret til Asklepios mens de var i templene ved å legge ned skulpturer eller bilder av de syke legemsdelene. Asklepios’ grav ligger i Epidauros, der det oppsto en slangekult, trolig fordi Asklepios ble avbildet da han sto med en stokk som det snodde seg en slange på.