Shutterstock

Har magnetarmbånd noen virkning?

Mange er sikre på at magnetarmbånd virker mot gikt. Men finnes det noen vitenskapelig dokumentasjon for det?

En ny britisk undersøkelse ved Peninsula Medical School viser at magnetarmbånd faktisk lindrer smerter hos mennesker med slitasjegikt. I et blindforsøk opplevde en gruppe pasienter med slitasjegikt i hoften eller knærne en smertelindring som var betydelig større enn hos kontrollgruppen, som hadde gått med et juksearmbånd. Forskerne konkluderte at armbåndet virker, men de vet ikke hvorfor.

Kanskje skyldes det en spesiell magnetisk kraft, eller kanskje det er snakk om en placeboeffekt. Selv om magnetarmbåndene tilsynelatende har en effekt, understreker de britiske forskerne at det fortsatt gjenstår mange ubesvarte spørsmål. For eksempel vet man ikke hvilken magnetstyrke som er den beste, eller hvor ofte man bør gå med armbåndene for å oppnå lindring. Derfor etterlyser forskerne flere og større forsøk før de vil gi folk en endelig anbefaling om å investere i et magnetarmbånd.