Har årelating virket?

Årelating virker svært dramatisk. Men akkurat hva gikk behandlingen ut på, og virket den?

Blod der bliver dærnet
© Shutterstock

Årelating er en av de eldste formene for legebehandling vi kjenner til. Den har vært brukt siden oldtiden og er blitt ansett for å være et nærmest ufeilbarlig legemiddel mot praktisk talt alle former for sykdom.

En årelating vil si at man åpner en vene og tapper ut blod. Det ble særlig brukt i forbindelse med febersykdommer, idet man mente at pasienten ble avkjølt gjennom tappingen.

Noen ganger fortsatte man helt til den syke besvimte. Helt til ut på 1800-tallet var årelating en vanlig behandlingsform, spesielt i forbindelse med lunge- og nyrebetennelse.

Men den begynte å gå av moten da en tysk lege i 1849 påviste at årelating gjorde betydelig mer skade enn nytte, i hvert fall ved lungebetennelse. Det finnes imidlertid enkelte lidelser der årelating har en viss virkning og brukes den dag i dag. D

et gjelder blant annet sykdommen polycytemi, der pasienten produserer for mange blodlegemer. Det gjør at blodet blir for tykt og øker risikoen for blodpropp i høy grad.