Halvparten av Jordens befolkning er nærsynt i 2050

Forskere mener at mangel på utendørsaktiviteter ødelegger evnen vår til å se langt.

Nærsynet

Flere enn noensinne blir erklært nærsynte, og hvis tendensen fortsetter, vil annenhver person være nærsynt i 2050.

Det konkluderer en gruppe forskere støttet av Brien Holden Vision Institute etter å ha undersøkt tall fra hele verden.

Forskerne har validert og sammenstilt data fra 145 mindre undersøkelser av forekomsten av nærsynthet blant i alt 2,1 millioner forsøkspersoner.

Forskerne observerte at antallet av nærsynte er steget siden år 2000, da det var omkring 1,5 milliarder nærsynte, frem til i dag, hvor det er omkring 2 milliarder nærsynte i verden.

Fortsetter stigningen slik forskerne forutser, vil 4,75 mrd. være nærsynte i år 2050 – noe som på det tidspunktet antas å tilsvare omtrent halvparten av Jordens befolkning.

Gå mer ut

Man ser ikke bort fra at forklaringen kan ligge i den moderne livsstilen, hvor vi primært oppholder oss innendørs.

Forskerne kan ikke bevise en direkte sammenheng mellom skjermarbeid og nærsynthet – til gjengjeld kan de med sikkerhet si at to timers opphold utendørs hver dag senker risikoen for å utvikle nærsynthet vesentlig.

Forskerne innrømmer at det er uenighet om hvorvidt den positive effekten ved å oppholde seg ute skyldes at man ser lengre, eller at sollys utløser en kjemisk, positiv reaksjon i øyet.

To timer er nok

Men den positive effekten er tydelig, understreker de.

"… Det er en utbredt aksept av det faktum at det har en beskyttende effekt å tilbringe minst to timer utendørs," sier Kovin Naidoo til Huffington Post.

De to timene utendørs om dagen virker uansett hva du gjør resten av dagen – så en kontorjobb eller et lesetungt studium kan oppveies av to timers opphold ute.

Av samme årsak er forekomsten av nærsynthet spesielt høy blant asiatiske barn, som ofte studerer hele dagen og ikke oppmuntres til å leke ute.

Blant unge voksne er andelen av nærsynte i mange asiatiske land nå over 80 prosent.