Mordets molekyler: Når kjemi dreper

Gift for cellene: Sterke giftstoffer som arsenikk og polonium er spesialister i å angripe kroppens byggesteiner: Cellene. Les her hvordan klodens farligste gifter virker.

Polonium

Klodens mest potente giftstoffer er spesialister i å angripe kroppens minste byggesteiner: cellene. Målrettet søker de seg ut ett enkelt molekyl som de endrer med fatale følger. For selv den minste molekylære endring i kroppens celler kan være dødelig. På få minutter blir blodbanene blokkert, organer svikter, og cellene kollapser. Kort etter kommer døden.

Harmløse partikler kostet ham livet

Polonium-210s radioaktive partikler kan i motsetning til andre radioaktive partikler ikke trenge gjennom huden hos mennesker. Men hvis giften kommer inn i kroppen – f.eks. ved inntak av mat – er den ekstremt dødelig. Det radioaktive stoffet binder seg raskt til milten, nyrene og leveren, som blir bombardert med korte radioaktive bølger som polonium avgir når det brytes ned.

Symptomene viser seg først i kroppens raskt voksende hårceller, og ofrene mister derfor håret. Senere får poloniumet lever, milt og hjerte til å svikte.

Vil du vite mer om gift? Her er listen over verdens giftigste stoffer.

Arsen bremser forsyningen av energi til cellene

Halvmetallet arsen med atomnummer 33 kan endre seg til en rekke gifter. Felles for dem er at de ødelegger cellenes evne til å produsere såkalt ATP – et stoff som transporterer energi i cellene slik at de kan utføre sine oppgaver.

Uten ATP brenner cellene ut, og den massive celledøden lammer nervene og får alle vitale organer til å svikte. Forgiftningen kan i mildere tilfeller helbredes ved å skylle gjennom tarmsystemet med glukoseløsninger som trekker ut arsenet.