James Gathany/CDC

Genteknologi kan utrydde malariamyggen

Forskere har utviklet et genetisk våpen som kan utrydde malariamyggen fra jorda. Spørsmålet er om de skal bruke det.

Forskere fra Imperial College London i England har brukt den såkalte CRISPR-teknikken til å endre malariamygg genetisk. Resultatet ble at hele populasjonen som dyrene var del av, gikk til grunne.

Forskerne manipulerte et gen i myggen som kalles doublesex, som spiller en avgjørende rolle for om myggen utvikler seg til hanner eller hunner.

Den genetiske endringen forskerne innførte, får hunnene til å utvikle seg som hanner, slik at de ikke kan suge blod eller legge egg.

Defekt gen er myggens akilleshæl

I to bur gjennomførte forskerne to forsøk, der de blandet 300 normale hunner med 150 normale hanner og 150 genmodifiserte hanner.

I det ene buret gikk det bare sju generasjoner før alle myggene bar på to kopier av det defekte doublesexgenet, slik at befolkningen døde ut. I det andre buret gikk det elleve generasjoner.

De britiske forskerne mener derfor at de har funnet malariamyggenes genetiske akilleshæl.

©

I to forsøk utryddet forskere myggbestander ved å manipulere et gen

Grafen viser at myggene legger færre egg når forskerne har manipulert genene. Den grønne grafen (forsøk 1) og røde grafen (forsøk 2) viser at de genmanipulserte myggene ikke lenger produserer egg etter 8 og 12 generasjoner.

Det nye våpenet mot malariamyggen skaper store prinsipielle spørsmål. Vi har nå muligheter for å utrydde en av artene på jorda.

Noen forskere mener at det vil være uetisk å ikke ta i bruk dette våpenet, når malaria koster 400 000 menneskeliv hvert år.

Andre er redde for at de defekte genene kan spre seg til andre insektarter med helt ukjente konsekvenser.