Shutterstock

Framtidens stressvaksine kan finnes i bakken

Amerikanske forskere har funnet et fettmolekyl som gjør kroppen immun overfor stress. Molekylet finnes i en jordbakterie, og oppdagelsen innebærer at forskerne er et stort skritt nærmere en vaksine.

Det har blitt kalt en av århundrets største epidemier av Verdens helseorganisasjon, WHO, og koster hvert år millioner av tapte arbeidsdager verden over.

Arbeidsrelatert stress og de sykdommene som kan følge med, er en enorm belastning på folkehelsa og samfunnet.

Stresshormoner som kortisol og adrenalin gjør at hjernens alarmsentral, amygdala, aktiveres, noe som påvirker alt fra hjertet til reguleringen av betennelse i kroppen.

Men amerikanske forskere fra University of Colorado at Boulder har kanskje endelig funnet løsningen – under jordens overflate.

Bakterie har oppskriften

En studie fra 2017 viste at en helt vanlig jordbakterie som kalles Mycobacterium Vaccae har en stressdempende og antidepressiv effekt på mus.

Forskerne fant ut dette ved å sprøyte inn bakterien i mus og utsette dem for stress. Forskerne kunne senere observere hvordan bakterien motvirket det de kaller «PTSD-lignende symptomer» og andre stressreaksjoner som for eksempel betennelse.

Forskerne registrerte også hvordan de musene som hadde blitt behandlet med bakterien, var mindre redde neste gang de ble utsatt for stress.

Vaksine til stressende yrker

Tidligere har ikke forskerne visst hvorfor bakterien gjør musene mer motstandsdyktige overfor stress. Hvorfor bakterien gjør musene mer motstandsdyktige overfor stress har vært et mysterium. Men en studie viser at en spesiell fettsyre i bakterien kalt 10(z)-hexadecenoic acid er ansvarlig for den helbredende effekten.

Ifølge forskerne virker fettsyren ved å binde seg til spesielle signalmottakere på kroppens celler, såkalte PPAR-reseptorer, og dermed blokkere for den kaskaden av prosesser som blant annet skaper inflammasjon i kroppen.

Målet er nå å bruke den kunnskapen til å utvikle en stressvaksine som for eksempel kan tilbys til soldater og andre med svært stressende yrker.