Flaggermus har kodene til Sars-epidemi

Hesteskonese-flaggermus fra provinsen Yunnan i Kina bærer på utgaver av sarsviruset og kan starte en ny epidemi.

Hesteskonese-flaggermus fra provinsen Yunnan i Kina bærer på utgaver av Sars-viruset og kan starte en ny epidemi.

© ALAMY/IMAGESELECT

Forskere har siden 2002 lett etter vertsdyret bak Sars-epidemien, som drepte omkring 800 mennesker rundt i verden i løpet av to år og gjorde mange flere syke.

Ifølge de kinesiske forskerne Shi Zheng-Li og Cui Jie fra Wuhan Institute of Virology i Kina er synderen en populasjon av heste­skonese-flaggermus funnet i en grotte i Yunnan-provinsen.

Over en periode på fem år har forskerne tatt tusenvis av prøver fra flaggermusenes avføring og endetarmsåpning.

Studier viste at flaggermusene bærer utgaver av Sars-viruset som minner ganske mye om den som kostet hundrevis av menneskeliv i begynnelsen av 00-tallet. Ved å sekvensere genene fra 15 virusutgaver fant forskerne fram til at alle byggesteinene til den menneskelige utgaven av viruset finnes i heste­skonese-flaggermusene i Yunnan-provinsen.

En av populasjonene med virus av en type som kan starte en ny Sars-epidemi, oppholder seg bare en kilometer fra den nærmeste landsbyen, så risikoen for et nytt utbrudd er til stede, advarer forskerne.

Det første tilfellet av Sars blant mennesker var i byen Guangdong – 1000 kilometer fra grottene der forskerne fant flaggermus med byggesteiner til sykdommen. Derfor mener fors­kergruppen at det må finnes flere flaggermus­populasjoner som har lignende virusvarianter. Forskerne vil fortsette jakten på verter, slik at verden kan unngå et nytt utbrudd.