Firma selger blod fra tenåringer til eldre mennesker

En bedrift fra San Francisco har startet et omdiskutert forsøk. De selger blod fra unge mennesker, for å bevise at ungt blod gjør deg ung. Forskere kritiserer forsøket.

Firmaet Ambrosia selger blod fra unge mennesker til eldre mennesker.

© Shutterstock

Det amerikanske selskapet Ambrosia tilbyr nå blod fra tenåringer, og 600 personer har meldt seg til forsøket.

Formålet er at eldre mennesker kan få en dose ungdom fra blodet til unges mennesker.

Forsøket er kun kontrollert av firmaet selv, og de vil samle inn data fra forsøkspersonene for å måle på virkningen av blodet.

Ambrosia vil måle ulike biomarkører som er koblet til aldring på hver pasient før og en måned etter behandlingen, som koster 50.000 kr.

Blodet skal hentes fra blodbanker. Blodlegemene blir fjernet, slik at det bare er plasmaet igjen. Dermed er det ikke nødvendig at giver og forsøksperson har samme blodtype.

Ideen kommer fra Stanford

Selskapet er startet av den 32 år gamle legen Jesse Karmazin, og forretningsideen stammer fra en Stanford-studie fra 2014, som påviste en fordel ved å få blod fra yngre individer:

Forskerne fant ut at gamle mus, som hadde fått blodplasma fra unge mus, klarte seg bedre i en romlig hukommelsestest.

Ambrosia vil nå gjenta forsøket på mennesker.

Stanford kritiserer forsøk

En rekke forskere kritiserer firmaet for bl.a. å mangle en kontrollgruppe, og for at pasientene selv finansierer forsøket – noe som er en måte å unngå de amerikanske helsemyndighetenes regler for kliniske forsøk.

Også en av nevrologene som står bak det opprinnelige Stanford-forsøket, Tony Wyss-Coray, uttrykker kritikk.