Sannhetsserum i sprøyte
© Shutterstock

Finnes sannhetsserum i virkeligheten?

På film ser vi av og til at folk bruker sannhetsserum. Eksisterer det virkelig, eller er det et Hollywood-påfunn?

Sannhetsserum eksisterer faktisk. Det er en fellesbetegnelse for en rekke stoffer som plantegiftene atropin og skopolamin samt en rekke søvnfremkallende psykofarmaka. De er blitt brukt både i forbindelse med forhør og som legemidler ved undersøkelse og behandling av psykiatriske pasienter. Stoffene virker sløvende og reduserer hemningene hos pasientene, noe som er egnet til lettere å få dem til å fortelle ting som de bevisst eller ubevisst forsøker å holde skjult. Virkningen er imidlertid sterkt omstridt fordi stoffene også har en tendens til å stimulere fantasien. Det har ført til at en del pasienter har diktet opp lange og usanne historier.