Shutterstock
Illustration af kræftceller

Dramatisk stigning: Langt flere personer under 50 år får kreft

Forskerne regner med at risikoen for tidlig kreft stiger for hver generasjon. Og de har også en teori om hvorfor.

Siden 1990 har antallet personer under 50 år som utvikler sykdommer som for eksempel brystkreft, tykktarmskreft, spiserørskreft og bukspyttkjertelkreft, steget raskt.

Det viser en ny studie utgitt i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Reviews, utført av forskere fra blant annet Harvard Medical School.

Risikoen stiger for hver generasjon

Forskerne som står bak studien, har trålet igjennom all tilgjengelig data om tidlig kreft og samtidig sett på om for eksempel risikofaktorer i barndommen kan ha en betydning.

Og her gjorde forskerne et avgjørende funn.

«Vi oppdaget at risikoen stiger for hver generasjon. Personer født i 1960 har for eksempel en høyere risiko for kreft før de fyller 50 enn personer født i 1950, og vi spår at risiko-nivået vil fortsette å stige i de følgende generasjonene», opplyser Shuji Ogino, som er professor ved Harvard Medical School i en pressemelding.

Kreftformer i stigning blant personer under 50 år:

Gjorde overraskende oppdagelse

Forskerne understreker at en del av stigningen kan skyldes at vi har blitt flinkere til å oppdage kreft i de tidlige stadiene takket være omfattende screeninger.

Men de poengterer samtidig at screeningene ikke bare kan forklare den økte forekomsten av de i alt 14 krefttypene i studien.

Frskerne gjennomgikk derfor studier som har sett på mulige risikofaktorer – inkludert i de tidlige leveårene.

I den omfattende gjennomgangen oppdaget forskerne at de miljømessige faktorene – blant annet livsstil, vekt og tarmbakterier – har endret seg betydelig i de siste tiårene.

Og forskerne antar at vestlig kosthold og livsstil kan bidra til stigningen i tidlig oppstått kreft. Inkludert mulig risikofaktorer som for eksempel alkoholforbruk, søvnmangel, røyking, fedme og inntak av sterkt bearbeidede matvarer.

Overraskende nok oppdaget forskerne også at barn sover mye mindre i dag enn de gjorde for noen tiår siden, selv om de voksnes søvn ikke har endret seg drastisk i samme periode.

En av begrensningene ved studien er at forskerne ikke hadde en tilstrekkelig mengde data på kreftsykdommer i lav med lavere inntekt.

Derfor framhever de at det er viktig å samle inn mer data og utføre flere studier der vi følger barn helt fra de er små.