Verdens eldste instrument er en fløyte av fugleben

Funnet av en 35 000 år gammel fløyte antyder at det er sannsynlig at tidlige mennesker hadde moderne atferd og avansert kommunikasjon

Oldest flute

En intakt 35 000 år gammel fløyte er nettopp blitt presentert som det til nå eldste musikkinstrumentet vi kjenner til. Fløyten ble funnet av arkeologer i en hule sørvest i Tyskland og stammer fra tiden da moderne mennesker gjorde sitt inntog i Europa. Det raffinerte instrumentet gjør det svært sannsynlig at tidlige mennesker hadde en fullt utviklet, moderne atferd og avansert kommunikasjon.

Man tror at dette ga våre forfedre en klar fordel i forhold til neander-talerne, som forsvant i løpet av noen få tusen år etter at det moderne mennesket entret scenen.

Lagd av et vingeben

Fløyten er skåret ut av et vingeben fra en gåsegribb som med et vingespenn på over to meter har lange knokler som er ideelle til fløyter. Instrumentet er nesten 220 mm langt, har en diameter på 8 mm samt fem hull som lar brukeren spille forskjellige toner.

Det er krevende å lage en fløyte, for benet må deles i to og settes helt lufttett sammen igjen. Slike funn har man ikke etter neandertalerne. Musikk kan ha hatt stor betydning for menneskegruppers sosiale samholdsfølelser i forbindelse med fester, dans og religiøse ritualer.