Hvor stammer rekkefølgen av bokstavene fra?

Hvordan kan det ha seg at alfabetet ser ut som det gjør? Hvorfor kommer bokstavene i akkurat den rekkefølgen vi kjenner?

Egyptiske skrifttegn på kalkstein – forløpere for alfabetet

Alfabetisk orden er levning fra oldtiden

Den alfabetiskeordenen er i stor utstrekning en levning fra oldtiden, da bokstavene også ble brukt som tall. Bokstavenes rekkefølge kan godt ha forbindelse med astronomi og astrologi. Årsaken til at rekkefølgen er blitt som den er, vet vi ikke nøyaktig, men kanskje var det en måte å huske astrologiske navn og begreper på.

Les mer om hvem som oppfant alfabetet.

I 1948 ble det i Syria funnet en leirtavle fra 1200–1400 f.Kr. der en skriver har risset inn sin tids alfabet med kileskrift. Det blir innledet med lydene a, b og g. Denne rekkefølgen av bokstavene ble siden overtatt av det greske alfabetet, som begynner med alfa, beta, gamma. Nettopp alfa og beta har gitt alfabetet navn, og disse to bokstavene har vi altså beholdt som de første i vårt moderne alfabet.

Bokstaver brukt som bilder

Bokstavene ble opprinnelig skapt som babylonske og egyptiske bilder av dyr og gjenstander med navn som begynte med de lydene som tegnene kom til å stå for. Semitter og fønikere forenklet tegnene og skapte nye, mens grekere og romere ga bokstavene den formen vi kjenner i dag.

Siden 800-tallet har alle vestlige språk overtatt den gamle rekkefølgen og satt inn sine egne bokstaver. I Norge har vi for eksempel tilføyd æ, ø og å til slutt.

Den internasjonale standardorganisasjonen ISO arbeider bl.a. for å koordinere rekkefølgen av bokstaver og tegn på ulike språk.