Kan man være tallblind?

Noen har problemer med tall og kan ta feil av 6 og 9. Er det mulig å være tallblind, og arter det seg som ordblindhet?

Grå vegg med tall
© Shutterstock

Det går så absolutt an å være tallblind. Noen er det ganske lett, andre kan ha så store problemer at de ikke klarer å avgjøre om 57 er større enn 54, eller telle vekslepengene de fikk tilbake etter å ha vært i butikken. Man anslår at seks prosent av en befolkning har tallproblemer, og at tallblindhet er jevnt fordelt mellom kjønnene. Ordblindhet og tallblindhet er to separate fenomener som likevel er knyttet til hverandre. Man antar at hver syvende person med ordblindhet også er tallblind. Pedagogene har gjort den erfaringen at tallblinde forstår matte best hvis den presenteres konkret. Det er eksempelvis lettere for en tallblind å forstå negative tall hvis de illustreres som minusgrader på et termometer. Tallblindhet er et nokså nytt forskningsfelt. Hjerneskanninger av tallblinde begynner å gi resultater, og forskerne tror at de etter hvert skal klare å definere hvilke deler av hjernen vi bruker når vi teller eller regner.