Hvorfor snakkes det stort sett engelsk?

Internasjonal kommunikasjon foregår stort sett på engelsk. Hvorfor det?

English Colony

Engelsk er i dag det språket som brukes oftest i internasjonale sammenhenger og er dermed verdens ledende språk. Grunnen til at engelsk er klodens mest utbredte språk, skyldes først og fremst at Storbritannia tidligere var verdens ledende kolonimakt.

Rundt 1600 da språket bare ble snakket i England og sørøst i Skottland, var antallet engelskspråklige cirka syv millioner. Men i takt med at det britiske imperiet i århundrene som fulgte førte engelsk med seg til tallrike kolonier over alle deler av verden, blant annet i Asia og Afrika, eksploderte brukertallet.

Da imperiet var på sitt største i begynnelsen av 1920-årene, omfattet det cirka 25 prosent av Jordens landmasse og befolkning. Selv da engelsk mistet sin offisielle status i noen av de tidligere britiske koloniene, skjøt bruken av engelsk som hele verdens fremmedspråk fart. Også USAs økonomiske og populærkulturelle dominans gjennom siste halvpart av 1900-tallet bidro til at engelsk inntok en språklig lederposisjon.

Men regnet etter morsmål, er engelsk bare verdens nest største språk. Bare cirka 360 millioner mennesker har engelsk som morsmål, mens kinesisk, som er størst, snakkes av cirka 1,2 milliarder mennesker.