Hvorfor leser vi fra venstre mot høyre?

Er det en grunn til at vi skriver og leser fra venstre mot høyre, eller er det en ren tilfeldighet?

Hylle med bøker
© Shutterstock

Det er langt fra på alle språk at man leser fra venstre mot høyre. Hebraisk og arabisk leses for eksempel i motsatt retning, og en rekke asiatiske språk leses ovenfra og nedover. De gamle grekere skiftet leseretning flere ganger i historiens løp, men endte som kjent med å skrive fra venstre mot høyre – kanskje fordi dette er mest praktisk for høyrehendte når de skriver. Men når vi leser, er det ingen praktisk forskjell på hvilken retning skriften går i. Hjernen oppfatter tegn like godt enten de er skrevet den ene eller den andre veien. Noen forskere har derfor foreslått at vi kan gå over til å skrive annenhver linje i motsatt retning. Da behøver øyet nemlig ikke å hoppe tilbake til den ene kanten av en tekstside ved starten på hver ny linje, og den skiftende leseretningen vil derfor forbedre lesehastigheten. Flere forsøk har faktisk vist at det ikke trengs mer enn noen få timers øvelse før man greier å .netåm enned åp ednetylf esel